Akan nedir Akan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının ü...

 
 
 

Akana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nine, büyük anne. Üvey anne, analık. Amca karısı, yenge. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan kor...

Akanay nedir Akanay; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akanay isminin anlamı, Akanay ne demek: Bir yerden bir yere doğru giden güzel kadın. A...

Akanda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağın bütün halkalarının sudan kurtulduğunu bildiren “tamam” anlamında bir balıkçı sözü. Akan : [bkz: akar]....

Akani nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arkadaş: Biraz dur akani, bir şey soracağım. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yı...

Akant nedir Akant; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akant isminin anlamı, Akant ne demek: Dürüst, güvenilir yemin. Akant ismi; Türkçe köken...

Akantaş nedir Akantaş; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Artvin şehrinde, Murgul ilçesi...

Akanto nedir Teknik terim anlamı: İğneli, dikensi. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl ...

Akantokeratodermi nedir ne demek

Akantokeratodermi nedir Akantokeratodermi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri boynuzsu tabakasının kalınlaşması...

Akantoliz nedir ne demek

Akantoliz nedir Teknik terim anlamı: Epidermisteki keratinositler arasındaki hücreler arası bağlantının parçalanması ve genellikle veziküllerin oluşm...

Akantom nedir Akantom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iy...

Akantometra nedir ne demek

Akantometra nedir Akantometra; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınl...

Akantosefal nedir ne demek

Akantosefal nedir Teknik terim anlamı: Dikensi başlı kurtlar. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan ...

Akantosefaloz nedir ne demek

Akantosefaloz nedir Teknik terim anlamı: Dikensi başlı kurt hastalığı. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına y...

Akantosefalöz nedir ne demek

Akantosefalöz nedir Akantosefalöz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar şubesindeki tür...

Akantositozis nedir ne demek

Akantositozis nedir Akantositozis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda akantositlerin varlığı. Abetalipoprot...

Akantotik nedir ne demek

Akantotik nedir Akantotik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantozisle ilgili, akantozise ait olan. Akant...

Akantozis nedir ne demek

Akantozis nedir Akantozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidermisin dikensi tabakasının hücrelerinin h...

Akanyıldız nedir ne demek

Akanyıldız nedir Akanyıldız; Coğrafya, Astronomi, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Güneş dizgesine bağlı, kesin...

Ailevi akantolizis nedir ne demek

Ailevi akantolizis nedir Ailevi akantolizis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aberdeen angus buzağılarında desmozom...

Akan yıldız nedir ne demek

Akan yıldız nedir Akan yıldız; bir gök bilimi terimidir. Gök taşı ya da meteorit, Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Dünya atmosferine ortal...

Ters akan koyak nedir ne demek

Ters akan koyak nedir Ters akan koyak; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suları, uyumlu koyağın ters yönünde akan koya...

Akanak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer. [bkz: ...

Akanca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Irmak, dere, çay, küçük akarsu. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tar...

Akaner nedir Akaner; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Akaner isminin anlamı, Akaner ne demek: Bir yerden bir yere giden kimse. Akaner ismi; ...

Akansu nedir Akansu; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akansu isminin anlamı, Akansu ne demek: Bir yerden bir yere doğru akan, giden su. Akan...

Akantamebiyozis nedir ne demek

Akantamebiyozis nedir Akantamebiyozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden o...

Akantella nedir ne demek

Akantella nedir Akantella; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gelişimi ara konağın serozası altında başlayan...

Akantoid nedir Akantoid; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, dike...

Akantokeratoz nedir ne demek

Akantokeratoz nedir Akantokeratoz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantokeratodermi. Akan : [bkz: akar]. Ekin...

Akantolizis nedir ne demek

Akantolizis nedir Akantolizis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Derinin dikensi tabakasındaki kerationositler...

Akantomatöz epulis nedir ne demek

Akantomatöz epulis nedir Akantomatöz epulis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpek ve kedilerde alt veya üst çene ...

Akantor nedir Akantor; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanların yumurtası içerisinde...

Akantosefalan nedir ne demek

Akantosefalan nedir Akantosefalan; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar. Akan : [bkz: ak...

Akantosefalozis nedir ne demek

Akantosefalozis nedir Akantosefalozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar şubesindeki t...

Akantosit nedir ne demek

Akantosit nedir Akantosit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üzerinde düzensiz, sayısı 5-10 arasında değişen...

Akantoşeilonemiyozis nedir ne demek

Akantoşeilonemiyozis nedir Akantoşeilonemiyozis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mansonellozis. Akan : [bkz: akar]. E...

Akantoz nedir Teknik terim anlamı: Epidermisin dikenli hücre tabakasının kalınlaşması. Akantoz diffüz epidermal hiperplazi (derinin kalınlaşması) a...

Akantozis nigrikans nedir ne demek

Akantozis nigrikans nedir Akantozis nigrikans; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deride bakışımlı, 1.8 santimetre çap...

Akanyıldız yağmuru nedir ne demek

Akanyıldız yağmuru nedir Akanyıldız yağmuru; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir meteor sürüsünün Yer'in havayuvarın...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim