Gevi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat. geviş getirmek : yutmuş olduğu yiyeceği midesinden ağzına çıkarıp yeniden çiğnemek. Deve gevişi getirmek : Karnı tok olanın, lokma ağzında büyümek...

 
 
 

Gevik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ucu çengelli ağaç. Geveze. Dişsiz ya da yamuk, çarpık (ağız için): Gevik Ali. Kuruntulu: Bu kız amma gevik ha. Sözünde durmayan. [bkz: gevgene]. Burgunun ucundan dökülen talaş. Hayvanlarda koyu kı...

Gevil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gönül. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil gelleme : Bahse girme: Sennen gevil gellem, kar onbeş gündür yağıy. Gevil gevil : Körpe kuzu ve benzerleri hayvanların ilk ot y...

Gevil gevil nedir ne demek

Gevil gevil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Körpe kuzu ve benzerleri hayvanların ilk ot yerkenki durumu: Baksana gevil gevil yeyir. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil : Gönül. Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıkl...

Gevilcen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ateş karşısında fazla ısınmaktan yüz, el ve bacaklarda meydana gelen kırmızı benekler. Bacaklarda yuvarlak kırmızılıklar meydana getiren bir çeşit cilt hastalığı. Boşboğaz: Gevilcen ağız hemen söy...

Gevilcenli olmak nedir ne demek

Gevilcenli olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yara iyileşememek, kötüye doğru gitmek. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil : Gönül. Gevilcen : Ateş karşısında fazla ısınmaktan yüz, el ve bacaklarda meydana gelen kırmı...

Gevilli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dişsiz ya da yamuk, çarpık (ağız için). Önem verilmeyen, sevilmeyen kimseler için kullanılır. [bkz: gevik]. [bkz: gevilcenli]. Aksi, ters konuşan kimse. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuv...

Gevim gebile nedir ne demek

Gevim gebile nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hısım akraba: Sen gendüyen güvenme bende de az çok gevim gebile var. Gebil : Kalp Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat. Hısım akraba : Bütün akrabalar. Güvenme : Güvenmek işi. A...

Gevin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ot bitmeyen, çakıllı, taşlı yer. Lezzetli, tatlı: Arpa ekmeği çok gevin olur. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevinti : Burgunun ucundan dökülen talaş. Ekinin sap ve kabuğu...

Gevig nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geveze. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevigen : Sığırlara dadanan zar kanatlı bir çeşit sinek. Geveze : Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, ...

Gevigen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırlara dadanan zar kanatlı bir çeşit sinek. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevig : Geveze. Sığırlar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) ta...

Gevikmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğrilmek, hırpalanmak: Güğüm gevikmiş. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevik : Ucu çengelli ağaç. Geveze. Dişsiz ya da yamuk, çarpık (ağız için): Gevik Ali. Kuruntulu: Bu k...

Gevil gelleme nedir ne demek

Gevil gelleme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bahse girme: Sennen gevil gellem, kar onbeş gündür yağıy. Gelle : Kuru meyvelerden yapılan hoşaf, komposto. Para çekmecesi. Zığvanın arkası. Arapça kökenli gaile: kumbara; 'zığva' nm arkasındaki o...

Gevil güvül etmek nedir ne demek

Gevil güvül etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gereksiz yere, can sıkacak şekilde konuşmak. Etme : Etmek işi Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat. Gevil : Gönül. Güvü : Gölge. Oğultu, hışırtı, gürültü. Güvül : İpekböceği. Et...

Gevilcenli nedir ne demek

Gevilcenli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önem verilmeyen, sevilmeyen kimseler için kullanılır. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil : Gönül. Gevilcen : Ateş karşısında fazla ısınmaktan yüz, el ve bacaklarda meyda...

Gevile nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saban oku ile saban tabanını birbirine bağlayan çivi. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil : Gönül. Bağlayan : Temelde döviz kurları olmak üzere, altın, faiz, narh gibi fi...

Gevilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eyilmek, çarpılmak. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevil : Gönül. Çarpılmak : Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek. Bir yankesici tarafından eşyaları el çabukluğu...

Gevimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağızda katı bir şey çiğnemek, geviş getirmek. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Geviş getirme : Geviş getiren toynaklı hayvanlarda besinin birinci mideden ağza küçük miktarla...

Gevinti nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Burgunun ucundan dökülen talaş. Ekinin sap ve kabuğu, boş başak. Talaş, tahta tozu. Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat Gevin : Ot bitmeyen, çakıllı, taşlı yer. Lezzetli, tatlı...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim