Homojen ekojenite nedir ne demek

Homojen ekojenite nedir Homojen ekojenite; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ultrasonografide doku veya organın benzer ekojenitede olması. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Lat...

Homojen sistem nedir ne demek

Homojen sistem nedir Homojen sistem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Fiziksel özellikleri her noktasında aynı olan, tek fazlı sistem. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ö...

Homojenizasyon nedir ne demek

Homojenizasyon nedir Homojenizasyon; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir organ ya da dokuyu çok ince parçalara parçalama tekniği. Veterinerlikte sözlük anlamı: Homojenleştirme. Teknik terim anla...

Homojenize nedir ne demek

Homojenize nedir Homojenize; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birbirinden ayrı iki maddenin tekdüze getirilmiş biçimi. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön...

Homojenleşme nedir ne demek

Homojenleşme nedir Homojen : Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli). Bağdaşık. Bağdaşık : Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen. Homojenleşmek : B...

Homojenleştirici nedir ne demek

Homojenleştirici nedir Homojenleştirici; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek basınç altında homojenleştirme işlemini yapan cihaz, homojenizatör. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş ...

Homojenleştirmek nedir ne demek

Homojenleştirmek nedir Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan Homojen : Bağdaşık. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli). Homojenleştirme : Bağdaşıklaştırma. Bağdaşıklaştırmak : Bağdaşık...

Homojentisik asit nedir ne demek

Homojentisik asit nedir Homojentisik asit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alkapton. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan Asit : Turnusolün mavi rengin...

Homojen çöktürme nedir ne demek

Homojen çöktürme nedir Homojen çöktürme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir çöktürücü belirtecin analiti içeren çözeltide kimyasal olarak oluşturulması; homojen çözeltiden çöktürme olarak da bilinir. Homo : Yuna...

Homojen denklem nedir ne demek

Homojen denklem nedir Homojen denklem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Homojen bir fonksiyonu sıfıra eşit kılmakla elde edilen denklem. İkinci yanı özdeş olarak sıfır olan cebirsel ya da diferansiyel den...

Homojen fonksiyon nedir ne demek

Homojen fonksiyon nedir Homojen fonksiyon; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: türdeş fonksiyon]. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan Fonksiyon : İşlev. Bir bi...

Homojenat nedir ne demek

Homojenat nedir Homojenat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir organ ya da dokunun özel olarak çok ince parçalara parçalanması sonucu elde edilen madde. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir or...

Homojenizatör nedir ne demek

Homojenizatör nedir Homojenizatör; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Homojenleştirici. Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan Homojen : Bağdaşık. Bütün...

Homojenize süt nedir ne demek

Homojenize süt nedir Homojenize süt; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sütteki yağ globüllerinin vakumlu ortamda parçalanıp daha küçük ölçekli globüllere dönüştürülmesi sonucu elde edilen ve 7 oC’de 48...

Homojenleşmek nedir ne demek

Homojenleşmek nedir Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan Homojen : Bağdaşık. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli). Homojenleşme : Bağdaşıklaşma. Bağdaşıklaşmak : Aynı özelliği gös...

Homojenleştirme nedir ne demek

Homojenleştirme nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Bir karışımda bulunan maddelerin aynı yapıya kavuşturulması için yapılmış olan işlem. Bir organ veya dokuyu çok ince parçalama tekniği, homojenizasyon. İngilizce'de Homojenleştirme ne dem...

Homojenlik nedir ne demek

Homojenlik nedir Genel olarak homojenlik homojen olma özelliği ya da durumu olarak ifade edilir. Ayrıca yapı boyunca düzenli yapıya [#sahip] olan anlamına da sahiptir. Örnek olarak, her noktada aynı güce ve aynı yöne sahip olan düzenli ele...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim