Ortala nedir Ortala; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut. Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yakla...

 
 
 

Ortalama aktiflik katsayısı nedir ne demek

Ortalama aktiflik katsayısı nedir Ortalama aktiflik katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik k...

Ortalama alyuvar hacmi nedir ne demek

Ortalama alyuvar hacmi nedir Ortalama alyuvar hacmi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, OAH, MCV. OAH = Hematokrit değer (%) x 10 / Alyuva...

Ortalama alyuvar hemoglobini nedir ne demek

Ortalama alyuvar hemoglobini nedir Ortalama alyuvar hemoglobini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, OAHb, MCH. OAHb = Hemogolob...

Ortalama anlak nedir ne demek

Ortalama anlak nedir Ortalama anlak; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlık gücünün toplum içindeki dağılımında orta noktaya düşen ve bazen zekâ bölümü 100'lük ya da 50'lik noktası ile gösterilen düzey. Ortal...

Ortalama ayrıklık nedir ne demek

Ortalama ayrıklık nedir Ortalama ayrıklık; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Yer'in ve gezegenlerin güneş çevresinde, çift-yıldızlarda yoldaşın başyıldız çevresinde yaptığı elips deviminde, ..formül.. eşit...

Ortalama değişken maliyet nedir ne demek

Ortalama değişken maliyet nedir Ortalama değişken maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet. Ortal...

Ortalama dolaşım doluş basıncı nedir ne demek

Ortalama dolaşım doluş basıncı nedir Ortalama dolaşım doluş basıncı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dolaşımın kanla dolması için gerekli olan ortalama basınç. Dolaşımdaki kan hacmiyle doğru orantılıdır. Dolaşı : Bi...

Ortalama eğrilik nedir ne demek

Ortalama eğrilik nedir Ortalama eğrilik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir yüzey için, başçıl eğriliklerin toplamı. Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut Or...

Ortalam nedir Ortalam; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X kümesi verildiğinde, X üzerinde sınırlı ve gerçek değerli işlevlerden oluşan bir doğrusal dönüşümü. Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerç...

Ortalama nedir "Ortalama" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: İklimbilimde, örnek olarak sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölü...

Ortalama alyuvar çapı nedir ne demek

Ortalama alyuvar çapı nedir Ortalama alyuvar çapı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli sayıda ölçülen alyuvar çaplarının toplamı, ölçülen alyuvar sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetrik ortalama de...

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi nedir ne demek

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi nedir Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her bir alyuvara düşen ortalama yüzde hemoglobin miktarını belirtir, OAHbD, MCHC. OAHbD = Hemogolobin (gr/100...

Ortalama alyuvar kalınlığı nedir ne demek

Ortalama alyuvar kalınlığı nedir Ortalama alyuvar kalınlığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ortalama alyuvar hacmi ve çapı kullanılarak bulunan değer, OAK, MCT. Kalı : Halı Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çe...

Ortalama atardamar basıncı nedir ne demek

Ortalama atardamar basıncı nedir Ortalama atardamar basıncı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir kalp döngüsünde oluşan basınçların ortalaması, orta basınç. Sistolik basınçla iki diyastolik basınç toplamının üçe...

Ortalama birim eder nedir ne demek

Ortalama birim eder nedir Ortalama birim eder; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Var olan çeşitli ederlerin ortalaması olarak beliren eder. Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen ...

Ortalama dışalım eğilimi nedir ne demek

Ortalama dışalım eğilimi nedir Ortalama dışalım eğilimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın milli gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim milli ...

Ortalama eder nedir ne demek

Ortalama eder nedir Ortalama eder; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir birine yakın özellikte bulunan aynı tür mallar için saptanan ortalama eder. Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmes...

Ortalama enfeksiyon dozu nedir ne demek

Ortalama enfeksiyon dozu nedir Ortalama enfeksiyon dozu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enfeksiyöz doz 50. Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut Ortalam : X kümes...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim