Aktif nedir Aktif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Aktif" ile ilgili cümle örnekl...

 
 
 

Aktif bağışıklık nedir ne demek

Aktif bağışıklık nedir Aktif bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin bağışıklık. Teknik terim anlamı: ...

Aktif bölge nedir ne demek

Aktif bölge nedir Aktif bölge; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir protein molekülünde ligandın, enzim molekülünde s...

Aktif enerji nedir ne demek

Aktif enerji nedir Aktif enerji; bir fizik terimidir. Aktif : Etken. Çalışan, çalışmasını sürdüren. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili. Bir...

Aktif geçiş nedir ne demek

Aktif geçiş nedir Teknik terim anlamı: Parazit vektörünün konakçıyı bulup paraziti aktarması. Aktif parazitin konakçıyı bulup yerleşmesi. Geçi : Keçi. ...

Aktif güç nedir ne demek

Aktif güç nedir Aktif güç; bir fizik terimidir. Aktif : Etkili. Etken. Çalışan, çalışmasını sürdüren. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerle...

Aktif hiperemi nedir ne demek

Aktif hiperemi nedir Aktif hiperemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atardamar kanının bir bölgeye fazla gelme...

Aktif immünizasyon nedir ne demek

Aktif immünizasyon nedir Teknik terim anlamı: Aktif bağışıklama. İmmün : Bağışık İmmünizasyon : Bağışıklama. Aktif : Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. ...

Aktif klor nedir ne demek

Aktif klor nedir Aktif klor; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serbest klor. Aktif : Etkin, canlı, hareketli,...

Aktif kömür nedir ne demek

Aktif kömür nedir Aktif kömür; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin kömür. Kömü : Keklik ve benzerleri kuş...

Aktif makrofaj nedir ne demek

Aktif makrofaj nedir Teknik terim anlamı: Sitokinlerle uyarılma sonucu, metabolik ve fagositik olarak daha aktif duruma gelen ve fagosite edilen çeşitli m...

Aktif manyetik nedir ne demek

Aktif manyetik nedir Aktif manyetik; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Sinyali güçlendirmek amacıyla pille beslenen dâ...

Aktif metabolizma nedir ne demek

Aktif metabolizma nedir Teknik terim anlamı: Normal koşullarda canlıların aldıkları besin maddelerini sindirmeleri ve serbest hareket yapmaları durumunda söz...

Aktif olmayan nedir ne demek

Aktif olmayan nedir Aktif olmayan; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Asimetrik bir karbon atomuna sahip, fakat optikçe akt...

Aktif satış nedir ne demek

Aktif satış nedir Aktif satış; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir yatırımcının elindeki hisse senedini en yüksek fiy...

Aktif taşıma nedir ne demek

Aktif taşıma nedir Aktif taşıma; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Konsantrasyon farkına karşı maddelerin metabolik enerji kullanılarak zard...

Aktif temelli pazarlama nedir ne demek

Aktif temelli pazarlama nedir Aktif temelli pazarlama; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şirketin kendi geliştirdiği bilgi ve b...

Aktif yangı nedir ne demek

Aktif yangı nedir Aktif yangı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yangı bölgesinde lenfosit ve mononükleer hüc...

Birincil aktif taşınım nedir ne demek

Birincil aktif taşınım nedir Birincil aktif taşınım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre zarında, bir maddenin az yo...

Kapiler aktif madde nedir ne demek

Kapiler aktif madde nedir Kapiler aktif madde; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çok düşük derişimlerde bile suyun yüzey gerilim...

Aktif alış nedir ne demek

Aktif alış nedir Aktif alış; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir hisse senedinin en düşük fiyatı veren satıcıdan alı...

Aktif bağışıklama nedir ne demek

Aktif bağışıklama nedir Teknik terim anlamı: Organizmaya antijen verilerek antikor oluşturulması suretiyle bağışıklık kazandırma, aktif immünizasyon. Bağı : ...

Aktif boşaltım nedir ne demek

Aktif boşaltım nedir Aktif boşaltım; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Böbreklerde kanalcık hücrelerinin, bazı maddeleri ...

Aktif emir nedir ne demek

Aktif emir nedir Aktif emir; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerler piyasasında alış ve satış emir türleri...

Aktif fiil nedir ne demek

Aktif fiil nedir Aktif fiil; bir dil bilgisi terimidir. Aktif : Etken. Etkili. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve hakl...

Aktif getirisi nedir ne demek

Aktif getirisi nedir Aktif getirisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın net kârının toplam varlıklara oranı olarak...

Aktif hesapları nedir ne demek

Aktif hesapları nedir Aktif hesapları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bilançonun aktifinde yer alan hesaplar. Aktif : Et...

Aktif immünite nedir ne demek

Aktif immünite nedir Teknik terim anlamı: Aktif bağışıklık. İmmün : Bağışık İmmünite : Bağışıklık. Aktif : Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Bir ti...

Aktif karlılık oranı nedir ne demek

Aktif karlılık oranı nedir Aktif karlılık oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Net kârın aktiflere bölünmesiyle hesaplanan bi...

Aktif klor bileşikleri nedir ne demek

Aktif klor bileşikleri nedir Aktif klor bileşikleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hipoklorit, klordioksit, klor gaz...

Aktif kuru maya nedir ne demek

Aktif kuru maya nedir Aktif kuru maya; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fermentleme gücünün büyük bir kısmı korun...

Aktif maliyet esnekliği nedir ne demek

Aktif maliyet esnekliği nedir Aktif maliyet esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin ortalama aktiflere bölünm...

Aktif merkez nedir ne demek

Aktif merkez nedir Aktif merkez; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir enzim molekülünde substratın bağlandığı ve etkil...

Aktif metot nedir ne demek

Aktif metot nedir Aktif metot; bir eğitim bilimi terimidir. Aktif : Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü....

Aktif para kasası nedir ne demek

Aktif para kasası nedir Aktif para kasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide belirli bir dönemde, işlem ve ihti...

Aktif tahvil nedir ne demek

Aktif tahvil nedir Aktif tahvil; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faiz ödemelerinin ihraç anında yapıldığı tahvil türü....

Aktif taşınma nedir ne demek

Aktif taşınma nedir Aktif taşınma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin taşınma. Teknik terim anlamı: Yarı ge...

Aktif transport nedir ne demek

Aktif transport nedir Aktif transport; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: aktif taşıma]. Veterinerlikte ...

Aktif yemlikler nedir ne demek

Aktif yemlikler nedir Teknik terim anlamı: Balıkların bütün hayat dönemleri boyunca kullanılabilen, yem hazinesi ve mekanik veya elektronik yem dağıtma düz...

İkincil aktif taşınım nedir ne demek

İkincil aktif taşınım nedir İkincil aktif taşınım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağırsak epitel hücrelerinde ve bö...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim