Bası nedir Edebi terim anlamı: (Vurgu temeline dayanan nazımda) Sesin şiddetinde bir yükseliş diye kabul edilen vurgu, ki tartı buna dayanır. Bi...

 
 
 

Basıcı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Basım işini yöneten kimse. Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Basıcı ne demek? Basıcı ingi...

Basıgözetir nedir ne demek

Basıgözetir nedir Basıgözetir; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Basınç denetleyici araç. Bası : Resim klişesi, dökme harf, ta...

Basıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakı...

Basık nedir Basık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çok ıslanarak niteliği b...

Basıkerte nedir ne demek

Basıkerte nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Barometre. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı,...

Basıklaşmak nedir ne demek

Basıklaşmak nedir Basıklaşma : Basıklaşmak işi Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, ...

Basıklaştırmak nedir ne demek

Basıklaştırmak nedir "Basıklaştırmak" ile ilgili cümle örnekleri Basık : Basılmış, yassılaşmış. Kısık. Çok yüksek olmayan, alçak. Durum : Bir şeyin içinde...

Basıkmak nedir ne demek

Basıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yük altında ezilmek, çökmek. [bkz: basılmak]. Hayvanlar daha çok sığır, kısrak çiftleşmek. Yük altında ezil...

Basıla nedir Basıla vermek : Prova durumundaki bir kitabın veya yazının basıma uygun olduğunu bildirmek. Basımcılık : Basımcının yaptığı iş, basım...

Basılabilme nedir ne demek

Basılabilme nedir Basılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yar...

Basılı nedir Basılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basılı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Pek-çok, yığ...

Basılı katalog nedir ne demek

Basılı katalog nedir Basılı katalog; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıktaki dermeyi belirleyen ve basımı yapılan k...

Basılı örnek nedir ne demek

Basılı örnek nedir Basılı örnek; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Verilerin işleneceği yerlerin, basılmış başlık...

Basılma nedir "Basılma" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yeni doğmuş bir çocuğun yanına et getirilirse ya da yeni doğmuş çocuğun evinden bi...

Basılmak nedir ne demek

Basılmak nedir "Basılmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Eşkiya hücumuna uğramak. Hayvanlar daha çok sığır, kısrak çiftleşmek. Mağlup olma...

Basılmış yapıtlar nedir ne demek

Basılmış yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Basım yolu ile çoğaltılmış yapıtlar. Basılmış : Türlü sebeplerle basıldığına inanılan ve bu yüzden hastalanan lo...

Basım nedir "Basım" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Üzümün baskı ile suyunu çıkarma işi: Gelemiyeceğim basımımız var. Sinema ve Televizy...

Basım aygıtı merceği nedir ne demek

Basım aygıtı merceği nedir Basım aygıtı merceği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir optik basım aygıtında, ...

Basım aygıtı sayısı nedir ne demek

Basım aygıtı sayısı nedir Basım aygıtı sayısı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Basım aygıtında kullanılan ı...

Basıc nedir Basıc; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç ü...

Basıcak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Merdiven, el merdiveni, merdiven basamağı, iskele. Basıc : Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bi...

Basıcılık nedir ne demek

Basıcılık nedir Basıcı : Bası işi yapan kimse. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği...

Basıgözler nedir ne demek

Basıgözler nedir Basıgözler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Açık hava basıncı değişimlerini izleyen araç. Bası : Resim kliş...

Basıhmah nedir ne demek

Basıhmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin kendi kendine basılması, yerleşmesi, oturuşması: Kar çok yağdı, biraz basıhmazsa bir yere gidilme...

Basıkdırmak nedir ne demek

Basıkdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatıştırmak: Yangını epeyce basıkdırdık. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yard...

Basıklaşma nedir ne demek

Basıklaşma nedir Basıklaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yard...

Basıklaştırma nedir ne demek

Basıklaştırma nedir Basıklaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine y...

Basıklık nedir ne demek

Basıklık nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Eşlek yarıçapının, eksenuçları yarıçapından uzun oluşu nedeniyle yeryuvarı biçiminde görülen fiziksel nit...

Basıktırmak nedir ne demek

Basıktırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korkutmak, yıldırmak: Bu adam bütün köy halkını basıkdırdı. Sıkıştırmak, bastırmak. Bası : Resim klişesi, d...

Basıla gelmek nedir ne demek

Basıla gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tıka basa dolmak: Evin içi dışı buğdaynan basıla galdı, geçecek, duracak yir yok. Bası : Resim klişesi, dök...

Basılabilmek nedir ne demek

Basılabilmek nedir Basılabilme : Basılabilmek işi Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim...

Basılı kağıt nedir ne demek

Basılı kağıt nedir Basılı kağıt; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Düzenleme ve tanımlama çizelgeleri, duyuru ve benzeri iş...

Basılı kitap nedir ne demek

Basılı kitap nedir Basılı kitap; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir konuda ya da türde hazırlanan, basılarak...

Basılış nedir ne demek

Basılış nedir Basılı : Basımevinde basılmış (kâğıt, kitap vb.), matbu. Basılarak yerleştirilmiş. Basılma : Basılmak işi. Basılma işi...

Basılma dayanımı nedir ne demek

Basılma dayanımı nedir Basılma : Basılmak işi. Dayanım : Bir varlığın dış etkilere karşı direnme özelliği, direnç. Basar : Merdivenin ayakla basılan yüzeyi....

Basılmış nedir ne demek

Basılmış nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Türlü sebeplerle basıldığına inanılan ve bu yüzden hastalanan loğusa kadın, yürümesi geciken çocuk. Bası : ...

Basılmış yazılı yapıtlar nedir ne demek

Basılmış yazılı yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Okunmak üzere her türlü araçla (kalem, basım, fırça, yazı makinesi v.b.) düzenlenen bütün düşünce ürünleri. Bası...

Basım aygıtı nedir ne demek

Basım aygıtı nedir Basım aygıtı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Basım işini gerçekleştiren aygıt. ...

Basım aygıtı ölçeği nedir ne demek

Basım aygıtı ölçeği nedir Basım aygıtı ölçeği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir basım aygıtında, basım ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim