Bası nedir Edebi terim anlamı: (Vurgu temeline dayanan nazımda) Sesin şiddetinde bir yükseliş diye kabul edilen vurgu, ki tartı buna dayanır. Bilimsel terim anlamı: basımcılık: Dökme, harf, klişe ya da taş kalıp kullanarak bez, kâğıt...

 
 
 

Basıcı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Basım işini yöneten kimse. Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Basıcı ne demek? Basıcı ingilizcesi nedir?: printer Basıcılık : Basıcının yaptığı iş. Kimse : Herhangi bir kişi, kim ...

Basıgözetir nedir ne demek

Basıgözetir nedir Basıgözetir; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Basınç denetleyici araç. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edi...

Basıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı. Havan...

Basık nedir Basık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çok ıslanarak niteliği bozulmuş buğday. Altı tahta pabuç. Fevkalâde, pek iyi. Harmanda fazla ıslanmış buğday: Bu ...

Basıkerte nedir ne demek

Basıkerte nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Barometre. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon Basık : Basılmış, yassılaşmış. Çok yüksek olmayan, alça...

Basıklaşmak nedir ne demek

Basıklaşmak nedir Basıklaşma : Basıklaşmak işi Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon. Basık : Basılmış, yassılaşmış. Çok yüksek olmayan, alçak. Kısı...

Basıklaştırmak nedir ne demek

Basıklaştırmak nedir "Basıklaştırmak" ile ilgili cümle örnekleri Basık : Basılmış, yassılaşmış. Kısık. Çok yüksek olmayan, alçak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum için...

Basıkmak nedir ne demek

Basıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yük altında ezilmek, çökmek. [bkz: basılmak]. Hayvanlar daha çok sığır, kısrak çiftleşmek. Yük altında ezilmek. Bel vermek, sarkmak. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine y...

Basıc nedir Basıc; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende kullanım için elverişli, kolay öğrenilir, aritmetik işlemlere d...

Basıcak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Merdiven, el merdiveni, merdiven basamağı, iskele. Basıc : Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende kullanım için elverişli, kolay öğrenilir, aritmetik işlem...

Basıcılık nedir ne demek

Basıcılık nedir Basıcı : Bası işi yapan kimse. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Basıcının yaptığı iş...

Basıgözler nedir ne demek

Basıgözler nedir Basıgözler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Açık hava basıncı değişimlerini izleyen araç. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çı...

Basıhmah nedir ne demek

Basıhmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin kendi kendine basılması, yerleşmesi, oturuşması: Kar çok yağdı, biraz basıhmazsa bir yere gidilmez. Basıh : [bkz: baskın]. Havanın sıcak ve çok durgun olması. Havasız, basık yer Bası : R...

Basıkdırmak nedir ne demek

Basıkdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatıştırmak: Yangını epeyce basıkdırdık. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon Basık : Basılmış, yassıla...

Basıklaşma nedir ne demek

Basıklaşma nedir Basıklaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon Basık : Basılmış, yassıla...

Basıklaştırma nedir ne demek

Basıklaştırma nedir Basıklaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon Basık : Basılmış, yass...

Basıklık nedir ne demek

Basıklık nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Eşlek yarıçapının, eksenuçları yarıçapından uzun oluşu nedeniyle yeryuvarı biçiminde görülen fiziksel nitelik. Değeri: a—b = 1/297. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Yer yuvarlağı gibi ba...

Basıktırmak nedir ne demek

Basıktırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korkutmak, yıldırmak: Bu adam bütün köy halkını basıkdırdı. Sıkıştırmak, bastırmak. Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim