Ulam nedir "Ulam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekli, bağlı. Yüklenti, angarya. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ne (…)nesneler yığınıyla her (…) için A dan B ye yapı dönüşümleri adı verilen bir Yapı (A,B) küm...

 
 
 

Ulam ulam olmak nedir ne demek

Ulam ulam olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürekli istemek, çok yalvarmak: Ulam ulam oldu dayine söylemedim. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edin...

Ulama durumu nedir ne demek

Ulama durumu nedir Ulama durumu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sami dillerde kelimeler ulama haline girdikleri zaman bazı değişikliklere uğrarlar; tu değişik hallerine ULAMA DURUMU denir. Ulama durumuna g...

Ulamalı yazım nedir ne demek

Ulamalı yazım nedir Ulamalı yazım; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin başarı, devam, sağlık, ders dışı etkinlikler ve benzerleri bakımından eğitimsel geçmişi üzerinde oldukça kesin bir kanı edi...

Ulamaotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Atkuyruğu bitkisi. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini...

Ulamış nedir Ulamış; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: İzmir şehrinde, Seferihisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kastamonu kenti, Devrekâni ilçesi, merkez nahiy...

Ulamlı ündeş nedir ne demek

Ulamlı ündeş nedir Ulamlı ündeş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Seslerinin çıkakları yakın olmayan sözcükler arasındaki ündeş. Ör. Marân gibi birbirini sokmada yaran, bk. eksik ündeş. Ulam : Aralarında herhang...

Ulam kuramı nedir ne demek

Ulam kuramı nedir Ulam kuramı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ulamları konu edinen uzbilim kuramı. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek...

Ulam ulam nedir ne demek

Ulam ulam nedir Ulam ulam; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ulam ulam" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Akın akın, birbiri ardına, küme küme. Akın akın, yığın yığın, art arda. Diğer sözlük anlamları: Sıra s...

Ulama nedir Yerel Türkçe anlamı: Bağırsak şeridi, tenya. Bir çeşit cilt hastalığı. Kısa gelen ağaca yapılmış olan ek. İplikleri masuraya sarma. Üzüm çubuklarına örülen, çubuklardan geçinen, asalak bir bitki. Bağırsak kurtlarından şeri...

Ulamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ulumak. Balta, keser gibi gereçlerin bozulan ağızlarını kızdırarak düzeltmek, onarmak. İri, aralıklı dikmek Eriştirmek. Aşı yapmak (ağaç için). Uzamak. Halı tellerini birbirine düğümsüz bağlamak. Lehim...

Ulaman nedir Ulaman; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Tekirdağ ilinde, Şarköy belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya b...

Ulamayonca nedir ne demek

Ulamayonca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sulak yerlerde yetişen bir çeşit ot. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özellikle...

Ulamlatmak nedir ne demek

Ulamlatmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başkasının malını parasını yemek, yutmak. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özel...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim