Needfulness türkçesi Needfulness nedir

Needfulness ingilizcede ne demek, Needfulness nerede nasıl kullanılır?

Needful : İcap eden. Lüzumlu. Lazım. Elzem. Gerekli. Lazım olan.

Needfully : Lüzumlu olan bir şekilde. Gerekli olan zorunlu bir şekilde. İhtiyaç duyarak. Gerekli bir şekilde.

Needfuls : Elzem. İcap eden. Lüzumlu. Lazım olan. Lazım. Gerekli.

Unneedful : Gereksiz. Fazla.

Unneedfully : Gereksiz bir şekilde. Gereksizce. İhtiyaç duyulmayan bir şekilde.

İngilizce Needfulness Türkçe anlamı, Needfulness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Needfulness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exigency : Mübremlik. Acil durum. Gerek. Gereksinim. İhtiyaç. Zaruret. Ani hareket gerektiren durum. Aciliyet. Mecburiyet.

Necessariness : Zorunluluk. Esaslı olma durumu.

Materiality : Maddilik. Önemlilik. Lüzum. Maddesellik. Maddiyat. Önem.

Necessities : Lüzum. Levazım. Zorunluluk. Zorunluluklar. Gereken. Kaçınılmazlık. Gerek. İhtiyaç. Zorunlu gereksinim maddeleri.

Imper : Komuta. Zorunluluk. Buyruk. Bir emir veya talep durumunda kullanılan biçim (gramer). Emir kipindeki fiil (gramer). Emir. Emir kipi. İmperative (gereklilik).

Attentiveness : Dikkatlilik. Nezaket. Naziklik. Dikkat. Hizmete hazır olma. İncelik.

Forgetful : İhmal eden. İhmalkar. İhmalci. Savsak. Kayıtsız. Unutkan.

 

Necessity : İktiza. Zaruret. Hacet. Lüzum. Gerek. Yoksulluk. Gereksinme. Olayların iç özlerindeki düzenlilik, yasalılık ve yapı gereği, belli koşullar altında ortaya çıkması kaçınılmaz olan şey. insanın doğa ve toplumun nesnel yasalarına bağımlı olması durumu. Zorunlu durum. Zorluk.

Determination : Belirleme. Azim. Hüküm. Tayin. Kararlılık. Tümevarımcı bilimlerde genellik ve yasalardan çıkarılmış öndeyilerin gerçekleşme kaçınılmazlığı. Belirlenim. Kararlaştırma. Belirlenme.

Exigence : İhtiyaç. Zorunluluk. Gerek. Mecburiyet. Acil durum.

Needfulness synonyms : unmindful, imperativeness, aware, exigences, indispensableness, entailments, essentialness, mindless, mindfulness, necessitation, mindful, materialities, exigencies.

Needfulness zıt anlamlı kelimeler, Needfulness kelime anlamı

Unmindfulness : Dikkatsizlik. Düşüncesizlik. İhtiyatsızlık. Tedbirsizlik.

Inattentiveness : Dikkatsizlik. Savrukluk. Dalgınlık.

Heedlessness : Özensizlik. Düşüncesizlik. Gaflet. Pervazsızlık. Dikkatsizlik.

Needfulness antonyms : mindful, unmindful.