Needfuls türkçesi Needfuls nedir

Needfuls ingilizcede ne demek, Needfuls nerede nasıl kullanılır?

Needful : Lazım olan. Lazım. Gerekli. Elzem. İcap eden. Lüzumlu.

Needfully : İhtiyaç duyarak. Lüzumlu olan bir şekilde. Gerekli olan zorunlu bir şekilde. Gerekli bir şekilde.

Needfulness : Gereklilik. Zarurilik.

Unneedful : Gereksiz. Fazla.

Unneedfully : Gereksizce. Gereksiz bir şekilde. İhtiyaç duyulmayan bir şekilde.

Need the spur : Dürtüye ihtiyacı olmak. Teşvike ihtiyacı olmak. Motivasyona gerek duymak.

Be in need of : İhtiyacı olmak. Gereksemek. İstemek. -e ihtiyacı olmak. İhtiyacında olmak. Gereksinmek. Gereksinim duymak. İhtiyaç duymak. Gereksinim içinde olmak. Muhtaç olmak.

Need help : Desteğe ihtiyacı var. Yardıma ihtiyacı olmak. Yardıma ihtiyacı var. Yardım gerektiriyor.

Need satisfaction approach : Gereksinim tatmini yaklaşımı. Her tüketicinin farklı istekleri olduğu ve her bir satış sunumunun bireyin istemlerine yönelik planlanması gerektiği ilkesiyle hareket eden satış tekniği.

Need refining column : Ayrıntılı sütun gerekli.

İngilizce Needfuls Türkçe anlamı, Needfuls eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Needfuls ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Required : İstenmiş. Gereken. İhtiyaç duyulmuş. Mukteza. Talep edilmiş. Mecburi. Gerek duyulan.

Imperative : Tasarlanan, yapılması istenen işi emir veya dilek biçiminde ifade eden, zaman ve şahıs kavramının aynı ekle verildiği tasarlama kipi. bugün, tt.’nde bu kip daha çok ve şahıslarda kullanılır. şahıslarda emir ve istek kipleri iç içe girmiştir; eki -(y)ayım -(y)alım’dır. teklik şahısta emir doğrudan fiil kök veya gövdesinin söylenmesiyle oluşturulur. çokluk şahıs için -ın/-un, -ınız/-unuz, teklik şahıs için -sın/-sun, çokluk şahıs için -sınlar/-sunlar ekleri kullanılır: gel-eyim, otur-alım; gel, gelin (geliniz); gelsin, gelsinler gibi. kendi kendime gidip şu işi yapayım dedim. kalk gidelim artık. gel bakayım, ne oldu parmağına? (m.ş. esendal, ev ona yakıştı, s. 122). asla örtülü şeylere meyletme (y.k. karaosmanoğlu, erenlerin bağından, s. 99). ey güneş! siyah peçeli hatunun ay, sarı saçlı çocukların yıldızlarla başımızın üstünde dolaş ve bize doğru yolu göster! (a.h. müftüoğlu. çoğlayanlar, s. 16). pencereleri açın! kapıları açın! hava girsin! (a.h. müftüoğlu, göst. e. s. 129). delikanlı, nafile yere gözlerin arkada kalmasın! (y.k. karaosmanoğlu, erenlerin bağından, s. 98). şimdiye kadar yapılanları unutsunlar (göst. e.) aldanma ki sen bir susamış ruh, o bir aç; || sen bir susamış ruh, o bütün ten ve biraz saç; || ummana çıkar burda bugün beklediğin yol, || at kalbini girdaba, açıl engine, ruh ol (y.k. beyatlı, deniz, kendi gök kubbemiz, s. 128). || «ver allahım ver! ver ki şenelsin dünya. çayır çimen, kurt kuş da allah diye çağırıyor. ver! sellice ver!» (y. kemal, ortadirek, s. 386). vb. Kaçınılmazlık. Tahakküm. Bilgisayar, gramer alanlarında kullanılır. Buyruk. Zorunluluk. Emir belirten. Zorunlu şey. Şart.

 

Desired : Geçer. İstenen. Arzu edilen. Sevilen. Özlenen.

Paying attention : İlgilenme.

Crucials : Çapraz. Ehemmiyetli. Çok önemli. Kesin. Zor. Mühim. Kritik. Can alıcı.

Necessary : Kaçınılmaz. Muhakkak. Vazgeçilmez. Gereken. Gerek. Vacip.

Regard : Dikkat. Bakış. Takdir etmek. Gözetmek. İtibar. Beğeni. Önemsemek. Olarak ele almak. Aldırmak. Bakmak.

Essential to : -e gerekli.

Crucial : Zor. Ehemmiyetli. Çetrefilli. Çapraz. Haç. Son. Can alıcı. Çok önemli. Mühim.

Needfuls synonyms : needful, essential, deficient, integral, requisite, serviceable, needed, thoughtful, wanted, attentive, heed, obligatory, ought, material, oughts, indispensable, attentiveness.

Needfuls zıt anlamlı kelimeler, Needfuls kelime anlamı

Inattentiveness : Dalgınlık. Savrukluk. Dikkatsizlik.

Heedless : Dikkatsiz. Düşüncesiz. Dikkatsizlik. Önem vermeyen. İhtiyatsız. Önemsemeyen. Çekinmeyen. Aymaz. Pervasız. Aldırışsız.

Unnecessary : Abes. Fuzuli. Faydasız. Gereksiz. Lüzumsuz. Gereğinden fazla.