Required türkçesi Required nedir

Required ile ilgili cümleler

English: All passengers are required to show their tickets.
Turkish: Tüm yolcuların biletlerini göstermeleri gerekir.

English: A list of required hardware is available here.
Turkish: Gerekli donanımın listesi burada mevcut.

English: Am I required to get a visa?
Turkish: Vize almam gerekiyor mu?

English: Another thing that is required is a dictionary.
Turkish: Gerekli olan bir diğer şey bir sözlüktür.

English: By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.
Turkish: Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz.

Required ingilizcede ne demek, Required nerede nasıl kullanılır?

Required books : Gerekli defterler. Tutulması gerekli defterler. Kanuni defterler.

Required carrier return : İstenen satırbaşı.

Required hyphen : İstenen kısa çizgi. Zorunlu tire. İstenen tire.

Required page break : İstenen sayfa sonu.

Required pagebreak : Zorunlu sayfa sonu.

Required space : İstenen ara.

Intervention required check : Karışma gerektiren denetim. İşlem gerektiren hata. Müdahale gerektiren denetim.

 

Bank required reserves : Zorunlu karşılıklar. Bankaların topladıkları mevduatın, zorunlu karşılık oranı üzerinden merkez bankasına yatırılan kısmı. bankaların topladıkları mevduatın, zorunlu karşılık oranı üzerinden merkez bankasına yatırılan kısmı ile kasa parası toplamı.

Required parameter : Gereken değiştirge. Zorunlu değiştirgen. Zorunlu değiştirge. Zorunlu parametre.

Required subjects : Zorunlu dersler. Zorunlu ders.

İngilizce Required Türkçe anlamı, Required eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Required ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Farfetched : Erişilmesi güç (hayal). Gergin. Alakasız. İlgisiz. Zoraki. İnanılması zor. Uydurma. Bağlantısız. Zorunlu. Kasılmış.

Material : Kumaş. Zaruri. Maddeci. Materyal. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Madde. Özdek. Malzeme.

Forcedly : Zorunlu. Zoraki. Mecburen.

Due : Alacak. Sona erme. Vadesi dolmuş. Hak vergi. İstihkak. Uygun. Hak. Zamanı gelmiş. Hak ettiği şey.

Desired : İstenen. Özlenen. Arzu edilen. Sevilen. Geçer.

Imperious : Buyurucu. Otoriter. Amirane. Emir altında tutan. Mütehakkim. Kaçınılmaz. Müstebit. Zorba. Zorunlu.

 

Indispensable : Zaruri. Zorunlu. Olmazsa olmaz. Elzem. Öncelikli. Kaçınılmaz. Vazgeçilmez.

Necessity : Gereksinme. Yoksulluk. Kaçınılmazlık. Olayların iç özlerindeki düzenlilik, yasalılık ve yapı gereği, belli koşullar altında ortaya çıkması kaçınılmaz olan şey. insanın doğa ve toplumun nesnel yasalarına bağımlı olması durumu. Gereksinim. İhtiyaç. Zorunlu durum. Zaruret. Zorluk. Hacet.

Ought : Yükümlülük. -se iyi olur. Gerekir. Malı. -meli. Hiç. Zorunluluk. Sıfır.

Required synonyms : derigueur, enforced, coercible, obligatory, mandatory, willed, coercive, impeditive, essential, necessities, wanted, oughts, compulsive, forced, integral, needed, compulsives, wherewithal, needfuls, coerced, enforcedly, needful, requisite, deficient, requisitory, the thing, necessary, imperative, compulsory.

Required zıt anlamlı kelimeler, Required kelime anlamı

Unnecessary : Gereğinden fazla. Lüzumsuz. Faydasız. Abes. Fuzuli. Gereksiz.

Optional : İsteğe bağlı. İhtiyari. İstemli. Seçenekli. Seçime bağlı. Tercihe göre. Seçimlik. Zorunlu olmayan. Opsiyonlu. Opsiyonel.