Crucials türkçesi Crucials nedir

Crucials ingilizcede ne demek, Crucials nerede nasıl kullanılır?

Crucial experiment : Önemli deney.

Crucial point : Düğüm noktası. Kritik nokta. Kritik sayı.

Crucial : Kritik. Mühim. Haç. Son. Can alıcı. Elzem. Çapraz. Ehemmiyetli. Çetrefilli. Zor.

Cruciality : Önem.

Crucially : Kritik biçimde. Önemli bir biçimde. Önemli biçimde. Çetrefilli bir halde. Geniş kapsamlı sonuçları olan bir şekilde. Kritik bir şekilde. Hayati bir şekilde. Zor bir halde. Çok önemli bir şekilde.

Crucible : İçinde eritme ya da yakma işlemleri yapılan, porselen, grafit ya da metal küçük kap. Yüksek. Maden eritme kabı. Kröze. Yüksük. Pota. Kroze. Kap. Pota (kimya terimi).

Crucible furnace : Pota ocağı. Potalı fırın. Potalı ocak. Pota ocak.

Crucialness : Can alıcı olma durumu. Önem. Ciddiyet. Geniş kapsamlı sonuçları olma niteliği.

Excruciatingly : İşkence ederek. Azap veren şekilde. Dayanılmaz ağrılar çekecek şekilde. Şiddetli bir şekilde.

Rosicrucian : 15 veya 17'nci yüzyıldan kalma christian rosenkreuz tarafından kurulan gizli cemiyet (gül haçı sembolü ile bağlantılı). Gül haçlılar.

İngilizce Crucials Türkçe anlamı, Crucials eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crucials ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Ardous : Çaba gerektiren. Zorlu. Çetin. Güçlüklerle dolu. Zorluklarla dolu. Güç.

Of note : Ünlü. Önemli. İtibarlı. Tanınmış. Dikkate değer.

Criticism : Kusur bulma. Eleştirmenlik. Eğitim, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Eleştirme. Eleştiri. Bir oyunun, yapılan sanat, estetik, teknik, dünya görüşü ve toplumbilim, sahneye koyuş, oynanış, dekor, kostüm, rol psikolojisi vb. yönlerinden herhangi biri, birkaçı, ya da tümü yönünden bakarak yapılan değerlendirme. Bir filmin sanat, estetik, uygulayım, düşüngü, toplumbilim yönünden değerlendirilmesiyle uğraşan yazı türü. tv. bir televizyon izlencesinin aynı yönlerden değerlendirilmesiyle uğraşan yazı türü. Kınama. Bir oyunu, dünya görüşü, sanatsallığı, toplumsal katkısı, sahneye konuşu, oyunculuğu ve plastik değerleri açılarından değerlendirme işlemi.

Momentous : Ciddi. Önemli.

Compulsions : Baskı. Yükümlülük. Zorlama. Zorlanma. Mecburiyet. İcbar. Güç kullanma. Cebir. Dürtü.

Cruel : Çok acı. Hissiz. Gaddar. Acımasız. Korkunç. Çekilmez. Gaddarca. Kalpsiz. Merhametsiz.

Across : Bir tarafından öbür tarafına. Çaprazlama. Bir yandan bir yana. Karşıdan karşıya. Ortasından. Boydan boya geçmek. İçinden. Öbür yanında. Karşıya.

 

Weighty : Hatırı sayılır. Endişeli. Ağır. Okkalı. Nüfuzlu. Sıkıntılı. Önemli. Ciddi. Yüklü.

Big deal : O da bir şey mi; ne olacak yani. Hıh!; yok ya. Büyük marifet. Büyük iş. Önemli kimse. Ne farkeder ki. Aman ne önemli!. Bana ne. Büyük mesele.

Pivotal : Merkezi. Esas. Eksensel. Asıl. En önemli. Mile ait. Mihvere ait. Odak. Eksen.

Crucials synonyms : life and death, life or death, vital, of mark, tighter, prominent, substantial, cornerwise, in the limelight, clear cut, decussate, assertive, catawampus, indispensable, categorical, constraint, critic, fateful, important, cruelest, effortful, critical, accurate, earth shattering, tight, catercorner, crueler, crux, purposeful, considerable, marked, certain, arduous.

Crucials zıt anlamlı kelimeler, Crucials kelime anlamı

Indecisive : Mütereddit. Belirsiz. Şüpheli. Kararsız. Kesin bir sonuca bağlanmayan. Ortada. Kesin olmayan. Karara bağlanamayan. Tereddüt. Kuşkulu.

Inessential : Lüzumsuz. Gereksiz şey. Gereksiz. Önemsiz. Önemsiz şey.

Noncritical : Eleştirel olmayan. Tehlikeli bir noktada olmayan. Ciddi olmayan. Kritik olmayan. Ani değişim noktasında olmayan (fizik, kimya).

Crucials antonyms : noncrucial, immaterial.