Nişastalanmak nedir, Nişastalanmak ne demek

  • Nişastaya karışmış olmak, nişasta ile işlem görmek

Nişastalanmak tanımı, anlamı:

Nişasta : Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.

Görmek : Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek. Vermek. Ziyaret etmek. Bir işleme uğramak. Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak. Bir şeye erişmek. Saymak, herhangi bir şey gibi görmek. Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. Gezmek. Sahne olmak, geçirmek. Yapmak, etmek. Yanına gidip konuşmak. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek. Takım arkadaşlarından en uygun olanına pas atmak. Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak. Çok değer vermek. Almak. Karşılaşmak, rastlaşmak. Anlamak, kavramak, sezmek.