Nispetçi nedir, Nispetçi ne demek

  • Nispet vermek huyu olan kimse

Nispetçi anlamı, tanımı:

Vermek : Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Ödemek. Sahip olmasını sağlamak. Doğurmak. Yaymak. Satmak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Kazandırmak, katmak. Bırakmak veya bağışlamak. Herhangi bir duruma yol açmak. Ondan bilmek, atfetmek. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Tespit etmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ayırmak, harcamak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Dayamak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Nispet : Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılmış olan iş. Kıskandırmak veya üzmek için. Oran. Bağıntı, ilgi, ilinti.

Nispetçilik : Nispetçi olma durumu.

Diğer dillerde Nispetçi anlamı nedir?

İngilizce'de Nispetçi ne demek? : adj. spiteful