Obeahs türkçesi Obeahs nedir

  • Zenci büyüsü.

Obeahs ingilizcede ne demek, Obeahs nerede nasıl kullanılır?

Obeah : Zenci büyüsü.

Jacobean : İngiltere kralı ı. james zamanında yaşamış olan devlet adamı ya da yazar. Jakobusçu. Jakoben.

Radiobeacon : Radyobiykın.

Obe : Zenci büyüsü.

Obechi : Tropikal bir ağacın tahtası. Samba. Yumuşak açık sarı kerestesi olan batı afrika'ya özgü büyük ağaç.

Obedient to : -e uyan.

Obeisant : Saygılı. Hürmetli.

Obedience : İtaat. Boyun eğme. Bağlılık. Riayet. Sadakat. Uyma. Söz dinleme.

Obelion : Obeliyon.

Obeisance : Baş eğme. Saygıyla eğilme. Reverans. Önünde eğilme. Saygı. Hürmet.

İngilizce Obeahs Türkçe anlamı, Obeahs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obeahs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Voodooing : Büyü. Voodoo. Zenci büyücü. Büyülemek. Vudu büyüsü. Put. Vodu.

Obi : Japon kadın ve çocuklarının kimono üstüne bağladıkları enli kuşak.

Voodooed : Büyü. Büyülemek. Vodu. Voodoo. Zenci büyücü. Put. Vudu büyüsü.

Voodoo : Put. Büyü. Büyü dini. Vodu. Zenci büyücü. Büyülemek. Vudu büyüsü.

Obis : Japon kadın ve çocuklarının kimono üstüne bağladıkları enli kuşak.

String : Dizgi. Sıra halinde gitmek. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı direnç gösteren, çalgılarda ses vermesi için kullanılan nesne. Sicim. Kılçıklarını ayıklamak. Aldatmak. Kandırmak. Dizmek. Tel. Bilgisayar, bilişim, gitar alanlarında kullanılır.

 

Cult : Moda. Tapınma. Mezhep. Tutku. Birey ya da topluluklarca, tanrılara, yüce varlıklara, atalara, ölülere, efsane kahramanlarına; kutsal olarak nitelenen hayvan ve bitkilere; güneş, ay, yıldız, su, ateş, taş vb. doğal öğelere karşı inanç ve bağlılık göstermek üzere yapılan davranışların topu. Belli bir tanrı düşüncesine ya da doğaüstü sayılan varlıklara inanmayı ve onlara adaklar adamayı anlatan bir dizi dinsel törenler ve uygulamalar. Tarikat. İnanç. Merak.

Voodoos : Zenci büyücü. Put. Büyü. Vodu. Voodoo. Vudu büyüsü. Büyülemek.

Obeahs synonyms : peag, cultus, wampumpeag, string of beads, religious cult, obeah, obe, prayer beads, rosary, wampum.