Obi nedir, Obi ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Öbür.

Şaşma ünlemi.

Obi hakkında bilgiler

Obi Nehri (Rusça: Обь) Sibirya'nın güneyinden başlayan ve Kuzey Buz Denizi'ne dökülen akarsu. Nehir oldukca geniş ve düz yataklara sahip olduğundan şehirler arası yolcu ve yük taşımaya elverişlidir. Kışın nehir suları donar ve araç geçişine uygun hâle gelir. Asya'nın en uzun ırmaklarından biri olan Obi Rusya Federasyonu sınırları içindedir. Biya ve Katun ırmaklarının birleşmesiyle oluşur. Bu birleşme noktasından, Kuzey Buz Denizi'ne döküldüğü yere kadar 3.650 km uzunluğundadır. En uzun kolu Kara İrtiş'le birlikte 5.411 km uzunlukta olan Obi Irmağı'nın havzası 2.990.000 km²'lik bir alan kaplar. Obi Nehri'nin genişliği Barnaul'da 2 kilometredir. Ağzı yakınlarında ise genişliği 19 kilometreyi aşar.

Obi kısaca anlamı, tanımı

Şehirler arası : İki veya daha çok şehir arasında ulaşım, iletişim sağlayan

Federasyon : Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği.

Elverişli : Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik.

Kilometre : 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km).

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

 

Birleşme : Birleşmek işi.

Uzunluk : Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. Süre yönünden uzun olma durumu. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

Uzunlu : Kilis ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun şehrinde, Çarşamba ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Yozgat kenti, Boğazlıyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Taşıma : Taşımak işi.

Güneyi : Her zaman güneş alan yer.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.

Akarsu : Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. Tek sıra elmastan gerdanlık.

 

Denizi : Erken: Sabahleyin denizi kalk.

Rusça : Rus dili. Bu dille yazılmış olan.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Şaşma : Şaşmak işi.

Nehir : Irmak.

Kışın : Kış mevsiminde, kış süresince.

Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer.

Diğer dillerde Obermüller deneyi anlamı nedir?

İngilizce'de Obermüller deneyi ne demek ? : obermüller's test