On behalf of türkçesi On behalf of nedir

  • -in yararına.
  • -in adına.
  • İçin.
  • İn adına.
  • Yararına.
  • Namına.
  • Onun adına.
  • Hesabına.
  • Temsilen.
  • Adına.

On behalf of ile ilgili cümleler

English: I would like to express our thanks on behalf of my colleagues.
Turkish: İş arkadaşlarım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

English: I'm calling you on behalf of Mr. Simon.
Turkish: Bay Simon tarafından arıyorum sizi.

English: I'd like to apologise on behalf of my son.
Turkish: Oğlum adına özür dilemek istiyorum.

English: I thank you on behalf of my son.
Turkish: Oğlumun adına size teşekkür ederim.

English: He made a speech on behalf of our company.
Turkish: Şirketimizin adına bir konuşma yaptı.

On behalf of ingilizcede ne demek, On behalf of nerede nasıl kullanılır?

On : Üstünde. Civarında. Makbul. Çakırkeyif. Giyilmiş. De. Açık. E doğru. Yanmak. Hazır.

Behalf : Yerine. Namına. Adına. Leh. Destek. Biri adına. Biri namına. Biri lehine. Biri lehinde. Yan.

Of : -den. Nin. -nın. Hakkında. Karşı. -in. -nin. Den. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden.

In behalf of : Namına. Adına.

İngilizce On behalf of Türkçe anlamı, On behalf of eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak On behalf of ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

In the name of : Hakkı için. Aşkına. Yerine. Başı için. Emrine.

So as : Kadar gibi suretle. Amacıyla. Kadar. Gibi. -sın diye. Gibi suretle. -an şekilde. Veçhile için ki. Ki.

For the good of : Çıkarına. Menfaatine. Lehine.

At the expense of : Pahasına. Zararına. Pahasına veya hesabına.

Seeing that : -eceğine göre. -e göre. Madem ki. Mademki. Madem. -diğine göre. -diği için. Hazır….

In favor of : Emrine. -in taraftarı. Tarafında olarak. -in lehine. Lehinde. Lehine. -in lehinde. -den yana.

In the interest of : -ya yarasın diye. Menfaatine. -nın iyiliği için. -nın faydasına. -nın yararına. İn yararına. -sı içinde.

So that : -sin diye. Onun için. Ki. Öyleki. Bu durum üzerine. O kadar ki. Ta ki. Diye. Böylece.

Behalf : Destek. Biri lehinde. Biri lehine. Yan. Biri namına. Yerine. Leh. Taraf. Biri adına.

Because of : Dolayısıyla. Yüzünden. -den ötürü. İle. Sebebiyle. Dolayı. Nedeniyle. Cihetiyle. Sayesinde.

On behalf of synonyms : representative, per procuration, in order that, for the benefit of, in honour of, in aid of, as, for sake of, in behoof of, on behoof of, for, in support of, in favour of, by proxy, that, for the sake of, now that, in the cause of, in behalf of, so as to, since, nominee, on account of, inasmuch as, to behoof of, for behoof of.