On parasızlık nedir, On parasızlık ne demek

  • On parasız olma durumu

On parasızlık anlamı, kısaca tanımı:

Parasızlık : Parasız olma durumu.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

On : Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

Parasız : Para verilmeden elde edilen, bedava. Parası olmayan. Yoksul. Para verilmeksizin, bedavadan, bedava.

Olma : Olmak işi.