Orak biçmek nedir, Orak biçmek ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Buğday biçmek.

Orak biçmek anlamı, kısaca tanımı

Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı

Biçmek : Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Tahmin etmek, kestirmek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek.

Orak : Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. Ekin, ot vb. biçme işi. Ekin biçme zamanı.

Buğday : Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

Buğda : Buğday. Eski türkçe buğday: bk. ayrıca kıriyh.

Diğer dillerde Opyat alıcı anlamı nedir?

İngilizce'de Opyat alıcı ne demek ? : opiate receptor