Osteochondroma türkçesi Osteochondroma nedir

  • İyi huylu kemik veya kıkırdak tümörü (tıp veya medikal terimi).
  • Selim bir kemik tümörü.
  • Kemik ve kıkırdak dokuları içeren bir veya birçok kemikte ortaya çıkan, iyicil kemik tümörü.
  • Ostekondrom.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Osteokondrom.

Osteochondroma ingilizcede ne demek, Osteochondroma nerede nasıl kullanılır?

Osteochondrosarcoma : Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötücül tümör. yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom. Osteokondrosarkom.

Osteochondrosis : Osteokondroz. Osteokondrozis. Kemiklerin ucundaki büyüme kıkırdağında farklılaşma bozuklukları ve kıkırdağın kırılgan olmasıyla belirgin bir hastalık domuz, köpek, at, hindi, sığır ve koyunlarda. kalıtım, hızlı gelişme, fiziksel tembellik, cinsiyet ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanır.

Osteochondrous : Osteokondröz. Osteokondros. Hem kemik hem de kıkırdaktan oluşan.

Osteochondritis : Osteokondrit. Kemik ve kemik kıkırdağının bir arada gelişen yangısı. Osteokondiritis.

Osteochondritis dissecans : Osteokondritis dissekans. Kemik uçlarında kan akımının yetersizliği veya kalsiyum eksikliği nedeniyle eklem kıkırdağı parçasının ayrılması veya kırılmasıyla sonuçlanan kemik kıkırdak yangısı. köpek ve domuzlarda diz ve dirsek ekleminde görülür. Osteokondiritis dissekans.

 

İngilizce Osteochondroma Türkçe anlamı, Osteochondroma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Osteochondroma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Benign tumour : İyi huylu ur. Kötücül olmayan ur.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Abdomen. Batın. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

 

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Osteochondroma synonyms : nonmalignant neoplasm, nonmalignant tumour, nonmalignant tumor, abdominal palpation, a band, a c syndrom, abaxial, a crochordon, a clay, a c deformity, benign tumor.