Osteochondrosis türkçesi Osteochondrosis nedir

  • Kemiklerin ucundaki büyüme kıkırdağında farklılaşma bozuklukları ve kıkırdağın kırılgan olmasıyla belirgin bir hastalık domuz, köpek, at, hindi, sığır ve koyunlarda. kalıtım, hızlı gelişme, fiziksel tembellik, cinsiyet ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanır.
  • Osteokondrozis.
  • Osteokondroz.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Osteochondrosis ingilizcede ne demek, Osteochondrosis nerede nasıl kullanılır?

Osteochondrosarcoma : Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötücül tümör. yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom. Osteokondrosarkom.

Osteochondroma : Ostekondrom. Selim bir kemik tümörü. Osteokondrom. İyi huylu kemik veya kıkırdak tümörü (tıp veya medikal terimi). Kemik ve kıkırdak dokuları içeren bir veya birçok kemikte ortaya çıkan, iyicil kemik tümörü.

Osteochondrous : Hem kemik hem de kıkırdaktan oluşan. Osteokondros. Osteokondröz.

Osteochondritis : Osteokondiritis. Osteokondrit. Kemik ve kemik kıkırdağının bir arada gelişen yangısı.

Osteochondritis dissecans : Kemik uçlarında kan akımının yetersizliği veya kalsiyum eksikliği nedeniyle eklem kıkırdağı parçasının ayrılması veya kırılmasıyla sonuçlanan kemik kıkırdak yangısı. köpek ve domuzlarda diz ve dirsek ekleminde görülür. Osteokondritis dissekans. Osteokondiritis dissekans.

 

İngilizce Osteochondrosis Türkçe anlamı, Osteochondrosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Osteochondrosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Osteochondrosis synonyms : abdominal pain, a amplitude mod, abamectin, abdomen, a band, a dna.