Outlaw türkçesi Outlaw nedir

  • Yasadışı ilan etmek.
  • Huysuz at.
  • Yasal haklardan mahrum etmek.
  • Feshetmek.
  • Yasaklamak.
  • Yasal haklardan yoksun bırakmak.
  • Sürgün.
  • Yasaya karşı gelen kimse.
  • Suçlu ilan etmek.
  • Sürmek.

Outlaw ile ilgili cümleler

English: The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.
Turkish: Mormonlar çok eşliliği yasakladılar ama bazı yandaşları bunu hala uyguluyorlar.

English: This guy is an outlaw.
Turkish: Bu adam bir kanun kaçağı.

English: That guy is an outlaw.
Turkish: Şu adam bir kanun kaçağı.

English: He's an outlaw.
Turkish: O bir haydut.

Outlaw ingilizcede ne demek, Outlaw nerede nasıl kullanılır?

Outlawed : Yasa dışı. Yasaklanmış. Kanuni haklardan yoksun. Yasal haklardan mahrum.

Outlawing : Feshetmek. Sürmek. Huysuz at. Yasadışı ilan etmek. Sürgün. Yasal haklardan mahrum etmek. Yasaklamak. Suçlu ilan etmek. Yasaya karşı gelen kimse. Yasal haklardan yoksun bırakmak.

Outlawries : Kanunlara karşı gelme. Kanun dışına çıkarma. Sürgün. Kanun dışı etme. Yasal hakların elinden alınması. Kanuna karşı gelme.

Outlawry : Kanun dışı etme. Kanunlara karşı gelme. Sürgün. Kanuna karşı gelme. Kanun dışına çıkarma. Yasal hakların elinden alınması.

Outlaws : Suçlu ilan etmek. Yasaya karşı gelen kimse. Huysuz at. Sürgün. Yasal haklardan mahrum etmek. Yasal haklardan yoksun bırakmak. Sürmek. Feshetmek. Yasadışı ilan etmek. Yasaklamak.

 

Outlander : Yabancı. Ecnebi. Başka ülkeden olan kimse.

Outlands : Yurt dışı. Kenar bölgeler. Yabancı ülke. Vilayetler. Memleket dışı. Taşralar.

Outland : Memleket dışı. Kenar bölgeler. Yurt dışı. Vilayetler. Taşralar. Yabancı ülke.

Outlandishly : Tuhafça. Acayip şekilde. Alışılmadık biçimde. Garip bir şekilde.

Outlasted : Daha çok dayanmak. Daha uzun süre dayanmak. Daha uzun yaşamak. -den çok dayanmak. Daha fazla yaşamak. Daha fazla sürmek. -den çok daha kalıcı olmak.

İngilizce Outlaw Türkçe anlamı, Outlaw eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Outlaw ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Annihilates : Bozmak. Yenmek. Mahvetmek. Yoketmek. İmha etmek. Ortadan kaldırmak. Elemek. Yok etmek. İptal etmek.

Proscribe : Sürgüne yollamak. Lağvetmek. Kanun dışı ilan etmek. Yasak etmek. Medeni haklardan yoksun bırakmak. Medeni haklarını elinden almak.

Contrabandist : Kaçakçı.

Toughie : Açmaz. Kabadayı. Zor durum. Bıçkın. Çıkmaz.

Parolee : Şartlı tahliye edilen mahpus. Şartlı tahliye olmuş kimse. Şartlı tahliye edilen mahkum.

Diarrheas : Amel. İshal. Diyare.

 

Annihilate : Yenmek. Mahvetmek. İmha etmek. Ortadan kaldırmak. İptal etmek. Elemek. Bozmak. Yok etmek. Yoketmek.

Bedaubs : Sıvamak. Lekelemek. Bulaştırmak. Bulamak. Karalamak. Kirletmek.

Abrogate : İlga etmek. Yürürlükten kaldırmak. Son vermek. Lağvetmek. İptal etmek. Kaldırmak.

Bootlegger : Kaçakçı. İçki kaçakçısı (amerikan ingilizcesi). İçki kaçakçısı.

Outlaw synonyms : fugitive from justice, gun moll, moon curser, law offender, strong armer, suborner, gangster's moll, mafioso, abolish, recidivist, outlaws, exiled, banish, mobster, jail bird, extortionist, criminalising, deportee, criminal, deported, ban, criminalize, anathematise, bar, forbid, drug dealer, scofflaw, plotter, fugitive, annihilated, expatriation, snatcher, raper.

Outlaw zıt anlamlı kelimeler, Outlaw kelime anlamı

Decriminalize : Bir şeyi yasal yapmak (örneğin, esrar). Yasallaştırmak. Decriminalise. Suç olmaktan çıkarmak.

Legalize : Kanunlaştırmak. Meşru kılmak. Yasallaştırmak. Meşrulaştırmak. Kanuni kılmak. İmza vb mahkemece tasdiki. Hukukileştirmek. Yasallık kazanmak. Onaylamak. Yasal hale getirmek.

Allow : Fikrinde olmak. Hesaba katmak. Göz önüne almak. Müsaade etmek. İzin vermek. Sağlamak. Saymak. Koyvermek. Vermek. Bırakmak.

Outlaw antonyms : decriminalise, permit, lawful.

Outlaw ingilizce tanımı, definition of Outlaw

Outlaw kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To deprive of the benefit and protection of law. To declare to be an outlaw. To proscribe. A person excluded from the benefit of the law, or deprived of its protection.