Para kısıtlaması nedir, Para kısıtlaması ne demek

Para kısıtlaması; bir ekonomi terimidir.

Para kısıtlaması kısaca anlamı, tanımı:

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Kısıtlama : Kısıt. Kısıtlamak işi.

Kısıt : Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir. Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması.

Şişkin : Şişmiş, şişirilmiş.

Önlem : Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Ortalık. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat.

Azalma : Azalmak işi, eksilme, tenakus.

Artma : Artmak işi.

Deflasyon : Para kısıtlaması.

Likit : Sıvı. Nakit.

Sınırlandırma : Sınırlandırmak işi.