Parodic türkçesi Parodic nedir

Parodic ingilizcede ne demek, Parodic nerede nasıl kullanılır?

Parodied : Parodi yazmak. Parodi. Gülünçleme. Gülünç bir taklidini yapmak. Parodi oynamak. Taklidini yapmak. Gülünç bir taklit. Parodisini yazmak.

Parodies : Parodiler. Taklidini yapmak. Parodi oynamak.

Parodist : Parodici. Parodi yazarı.

Parodists : Parodi yazarı. Parodici.

Parody : Parodisini yazmak. Gülünç bir taklit. Parodi yazmak. Gülünç bir taklidini yapmak. Adi kopye. Ciddi olduğu varsayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü koşutlukları koruyarak alaya alan, biçimini bozmadan ona bambaşka bir içerik vererek, özle biçim arasındaki bu karşıtlıktan gülünç ve eleştirel etkiyi var eden oyun biçimi. Parodi. Parodi oynamak. Gülünçleme. Taklidini yapmak.

Parol : Yazılı olmayan. Şifahi. Sözlü.

Parodying : Parodi yazmak. Parodi. Parodisini yazmak. Gülünçleme. Gülünç bir taklidini yapmak. Gülünç bir taklit. Parodi oynamak. Taklidini yapmak.

Parody riddle : Yapay bilmece. Bir bilmecenin diğer bir bilmeceyle karıştırılması sonucunda geleneksel yapısı bozulduğu gibi ilk çözüm biçimi de değişen bilmece, bk. gerçek bilmece.

Parochial school : Belediye okulu. Dini bir kuruluş veya grubun yönetimindeki özel okul. Dini bir kuruluş tarafından yönetilen mahalli okul. Kilise okulu.

 

Parochialism : Dar görüşlülük. Cemaat sistemi. İnsanların etraflarındaki durumu kendi görüş açılarından görmeleri.

İngilizce Parodic Türkçe anlamı, Parodic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parodic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Weekly : Haftada bir yayımlanan (süreli yayın). haftada bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. Haftada bir. Haftalık yayın. Her hafta. Bir hafta süren. Haftalık. Haftalık dergi. Haftalık gazete ya da dergi. Haftada bir olan.

Oscillating : Salınımlı. Sallanan. Titrer. Titreşen. Salınan.

Daily : Güncel. Geçim. Günden güne. Gündelik. Gündelik gazete. Yevmi. Günlük. Her gün. Günlük gazete. Gündelikçi (hizmetçi).

Bimestrial : İki aylık. İki ayda bir olan. İki ay süren. İki ayda bir.

Semimonthly : Ayda iki kez. Onbeş günde bir olan. Ayda iki kere olan.

Monthly : Aylık. Aydan aya. Ayda bir olan. Aylık dergi. Bir ay süren. Ayda bir. Her ay.

Diurnal : Gündüz saatleri boyuca etkin olan canlı. Gündüz ortaya çıkan. Hergün tekrarlayan ya da her bir güne ilişkin olan. Gündüze ait. Her günkü. Biyoloji, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sadece gündüzleri görülen, gündüzleri hareket eden ve besin arayan. Gündüz hareketli olan. Gündüz (ile ilgili). Yalnızca gündüzleri görülen, gündüzleri hareket eden ve besin arayan.

Drolling : Eğlenceli. Acayip. Garip. Tuhaf. Komik. Maskara.

Derisory : Kepaze. Alay konusu olan. Bkz.derisive. Alaylı. Önemsiz. Alaycı. Devede kulak gibi. Alay edici.

Fortnightly : İki haftalık. On dört günde bir. İki haftada bir yayımlanan (süreli yayın). iki haftada bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. İki haftada bir. On beş günlük. On beş günde bir yayınlanan (süreli yayın). on beş günde bir yayımlanan süreli yayına verilen ad.

 

Parodic synonyms : midweekly, sendup, day by day, biweekly, travesties, hebdomadary, parody, absurd, travestying, buffoonish, annual, travestied, semestral, put on, comedic, spoof, takeoff, bathetic, skits, imitation, pasquinade, nightly, semiweekly, absurds, semestrial, caricature, amusing, fantastic, impersonation, parodied, hourly, skit, day after day.

Parodic zıt anlamlı kelimeler, Parodic kelime anlamı

Aperiodic : Dönemsiz. Aperiyodik. Belirli bir yinelenme göstermeyen bir dikgenin özelliği. sönümü baskın geldiği için, yinelenen bir sürücü kuvvet etkisi altında salınım yapamayan dizgenin özelliği.

Cathodic : Katotlar çıkarılan. Katodik. Katota ait. Katotsal. Akımın negatif kutbu ile alakalı (elektrik). Katotlarla alakalı.

Parodic ingilizce tanımı, definition of Parodic

Parodic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Having the character of parody.