Parodied türkçesi Parodied nedir

  • Parodisini yazmak.
  • Gülünç bir taklit.
  • Parodi yazmak.
  • Gülünçleme.
  • Parodi.
  • Parodi oynamak.
  • Gülünç bir taklidini yapmak.
  • Taklidini yapmak.

Parodied ingilizcede ne demek, Parodied nerede nasıl kullanılır?

Parodies : Parodiler. Taklidini yapmak. Parodi oynamak.

Parodic : Parodi özelliğine sahip. Parodi. Parodik. Gülünç.

Parodist : Parodici. Parodi yazarı.

Parodists : Parodici. Parodi yazarı.

Parody : Gülünç bir taklit. Adi kopye. Parodi oynamak. Gülünç bir taklidini yapmak. Ciddi olduğu varsayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü koşutlukları koruyarak alaya alan, biçimini bozmadan ona bambaşka bir içerik vererek, özle biçim arasındaki bu karşıtlıktan gülünç ve eleştirel etkiyi var eden oyun biçimi. Parodi yazmak. Parodi. Taklidini yapmak. Gülünçleme. Parodisini yazmak.

Parodying : Taklidini yapmak. Gülünç bir taklidini yapmak. Gülünç bir taklit. Parodi oynamak. Parodi yazmak. Parodi. Gülünçleme. Parodisini yazmak.

Parochialism : Dar görüşlülük. Cemaat sistemi. İnsanların etraflarındaki durumu kendi görüş açılarından görmeleri.

Parol : Yazılı olmayan. Sözlü. Şifahi.

Parochial school : Belediye okulu. Dini bir kuruluş veya grubun yönetimindeki özel okul. Kilise okulu. Dini bir kuruluş tarafından yönetilen mahalli okul.

 

Parochiality : Dar görüşlülük.

İngilizce Parodied Türkçe anlamı, Parodied eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parodied ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Parody : Ciddi olduğu varsayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü koşutlukları koruyarak alaya alan, biçimini bozmadan ona bambaşka bir içerik vererek, özle biçim arasındaki bu karşıtlıktan gülünç ve eleştirel etkiyi var eden oyun biçimi. Adi kopye.

Imitating : Örnek almak. Taklit etmek. Andırmak. Benzetmek.

Impersonate : Kişilik kazandırmak. Kişileştirmek. -in taklidini yapmak. Taklitçi. Canlandırmak. Taklit etmek. Temsil et. Rolüne girmek.

Travestied : Gülünç bir hale sokmak. Hicvetmek. Hezel. Alay. Gülünç veya rezil duruma düşürmek. Gülünç duruma düşürmek. Taklit. Komik taklidini yapmak.

Takeoffs : Taklit. Kalkış. Karikatür. Havalanma. Taklit (komik).

Ape : Taklitçi kimse. Öykünmek. Taklitçi. Taklit etmek. Maymun.

Skits : Şaka. Esprili iğneleme. Skeç. Dokundurma. Hicivli yazı.

Aping : Öykünmek. Taklidini yapma. Taklitçi kimse. Taklitçi. Andırma. Taklit etme. Taklit etmek. Maymun.

Takeoff : Karikatür. Kalkış. Taklit (komik). Taklit. Havalanma.

Parodied synonyms : humourist, parodying, fudging, travestying, parodic, fudged, apes, fudges, aped, spoof, travesties, parodies, forge, skit, imitates, imitate, fudge, impersonated, caricaturist, forges, lampooner, travesty, impersonates, humorist.