Patriarchal cross türkçesi Patriarchal cross nedir

  • Patrik haçı.

Patriarchal cross ingilizcede ne demek, Patriarchal cross nerede nasıl kullanılır?

Patriarchal : Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Ataerkil. Patriyarkal. Patriğe ait. Yaşlı ve saygıdeğer. Pederşahi. Hürmete layık. Ataerkili. Babaerkil. Muhterem.

Cross : Öbür tarafına geçmek. Kesişmek. Çapraz. İkili te. Düzenbaz. Haç. Aksi. Geçirmek. Geçişmek. Çaprazlama.

Patriarchal family : Yetkenin babada toplandığı aile. Ataerkil aile. Babaerkil aile. Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile.

Across : Ortasından. Bir tarafından öbür tarafına. İçinden. Üstünden. Öbür tarafında. Çapraz. Bir yandan bir yana. Karşısında. Boydan boya geçmek. Genişliğinde.

Backcross : Çaprazlama. Irk karıştırma. Melezleme. F1'deki farklı genotiplerin anlaşılmasını sağlamak amacıyla heterozigot f1 dölü ile homozigot çekinik ana ya da babanın çaprazlanması. Hibritleşme. Geri çaprazlama.

Be cross : Kızmak. Darılmak. Sinirlenmek. Küsmek. Asabı bozulmak.