Patriarchal türkçesi Patriarchal nedir

  • Hürmete layık.
  • Pederşahi.
  • Yaşlı ve saygıdeğer.
  • Muhterem.
  • Ataerkil.
  • Patriğe ait.
  • Ataerkili.
  • Patriyarkal.
  • Yaşlı ve saygıdeğer (adam).
  • Babaerkil.

Patriarchal ile ilgili cümleler

English: The patriarchal system has always been more prevalent.
Turkish: Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur.

English: Ali believes in a patriarchal society.
Turkish: Ali ataerkil bir topluma inanır.

Patriarchal ingilizcede ne demek, Patriarchal nerede nasıl kullanılır?

Patriarchal cross : Patrik haçı.

Patriarchal family : Yetkenin babada toplandığı aile. Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile. Ataerkil aile. Babaerkil aile.

Patriarchate : Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi. Cet. Babaerki. Patrikhane. Ataerki. Patrik makamı. Patriklik. Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır).

Patriarchates : Patriklik. Patrikhane. Ataerki. Patrik makamı.

Cave of the patriarch : Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Başpapazlar mağarası.

 

Cave of the patriarchs : Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Başpapazlar mağarası.

Patriarchic : Hürmete layık.

Patriarch : Kodak reisi. Kabile reisi. Cet. Ataerki. Aile reisi. Pir. Patrik. Yaşlı ve saygın kimse. Resul. Ata.

Patriarchy : Ataerkillik. Babahanlık. Ataerkil. Ataerki. Patriyarki. Ataerkil toplum düzeni. Pederşahilik. İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi. Patriarki.

Patriarchs : Yaşlı ve saygın kimse. Aile reisi. Resul. Piskopos. Patrik. Pir.

İngilizce Patriarchal Türkçe anlamı, Patriarchal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Patriarchal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Paternalistic : Babacan.

Honourable : Yüce. Onurlu. Sayın. Namuslu. Saygın. İtibarlı. Şerefli. Saygıdeğer.

Hoariest : Ağarmış. Ak saçlı. Beyazlamış. Yaşlı başlı.

Venerable : Mübarek. Saygıdeğer. Çok eski. Kıymetli. Kutsal. Ulu. Mukaddes. Evladiyelik.

Paternal : Babacan. Baba tarafından olan. Babaya ait. Baba gibi. Pederane. Baba tarafından. Babadan kalma. Baba soylu. Baba (ile ilgili). Baba tarafı.

Salt of the earth : Saygıdeğer. Dünyanın tuzu. Yüksek ahlaklı insanlar. Güvenilir kişi. Son derece saygı duyulan insanlar. Saygıya ve değer verilmeye layık. Dürüst kişi.

Hoary : Ak. Beyazlamış. Yaşlı başlı. (saç) ak. Ak saçlı. Ağarmış. Eski. (saç) kır. Kır.

The honorable : Onurlu. Şerefli. Namuslu. İtibarlı. Saygın. Saygı başlığı. Yüce. Sayın. Onur başlığı.

 

Patriarchies : Ataerki. Babaerki. Ataerkillik. Pederşahilik. Babahanlık. Patriarki. Patriyarki.

Patriarchal synonyms : patricentric, patriarchic, reverends, honorables, the salt of the earth, august, honorableness, respectable, hoarier, honorable, reverend, worshipful, estimable, reputable, patriarchy.

Patriarchal zıt anlamlı kelimeler, Patriarchal kelime anlamı

Maternal : Anneye ait. Anne (ile ilgili). Anne tarafından olan. Anneye yakışır. Anneyle ilgili. Ana tarafından. Anne. Anaya ait, anayla ilişkili olan. Maternal.

Matriarchal : Anaerkil. Ana erkil. Maderşahi. Matriarkal.

Patriarchal ingilizce tanımı, definition of Patriarchal

Patriarchal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A patriarchal church. A patriarchal see. Of or pertaining to a patriarch or to patriarchs. As, patriarchal authority or jurisdiction. Possessed by, or subject to, patriarchs.