Paydos borusu nedir, Paydos borusu ne demek

  • Paydos zamanının geldiğini bildiren boru sesi

Paydos borusu kısaca anlamı, tanımı:

Paydos borusu çalmak : İşi bırakma zamanının geldiğini boru sesi ile bildirmek.

Paydos : Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenen bir söz. İşi veya çalışmayı geçici olarak bırakma.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim.