Persistently türkçesi Persistently nedir

Persistently ingilizcede ne demek, Persistently nerede nasıl kullanılır?

Beg persistently : Israrla istemek.

Persistent arteria hyolidea : Gözde, arterya hyolideanın doğumdan sonra atrofi olmayarak optik diskin anteriyorunda kırmızı veya beyaz bir spot görünümünde ve vitreus içine doğru uzamış pozisyonda görülmesiyle ilgili anomali, persiste arterya hiyolida. Persiste arterya hiyolida. Kalıcı arterya hiyolida. Kalıcı arterya hiyolidea.

Persistent corpus luteum : Gebelik korpus luteumunun gebeliğin sona ermesinden sonra veya siklik korpus luteumun diöstrüs sonunda herhangi bir nedenle, gerilemeyip fonksiyonel olarak devam etmesi, kalıcı korpus luteum. anöstruse neden olur. Kalıcı sarı cisim.

Persistent follicle : Persistan folikül. Kalıcı folikül. İç çapı 10 mm ve 10 mm’den büyük, en az 5 gün ovule olmadan kalan folikülün bulunması ve başka bir foliküler gelişmenin olmadığı durum, persistan folikül.

Persistent hyaloid artery : Kalıcı saydam atardamar. Saydam atardamarın ve kollarının doğumdan önce atrofiye olmamasıyla belirgin yapılış bozukluğu. atardamar ve göz merceğinin bağlantı yerinde bulanıklıklaşmayla belirgindir.

 

Persistent pupillary membrane : Gözbebeğinde tunica vasculosa lentis’in damar içermeyen, kısa, iplik benzeri kalıntılarından oluşan zar, persiste pupiller zar. Kalıcı gözbebeği zarı.

Persistent hyperplastic vitreous : Kalıcı hiperplastik vitreus. Gözün fibromusküler tabakasının ve kısmen de hiyaloit atardamarların kalıntılarından oluşan, göz merceğinin bulanıklığıyla birlikte görülen, genellikle tek taraflı yapılış bozukluğu.

Persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis : Lensin ön kısmında paralel çizgiler durumunda görülen dogmasal anomali, persiste hiperplastik tunikavasküloza lentis. Kalıcı hiperplastik tunika vasküloza lentis.

Persistent hymen : Beyaz düve hastalığı. Kalıcı kızlık zarı. Kalıcı himen. Vajinanın arka kısmında tam veya kısmi himenal yapının bulunması.

Persistent hyperplastic primary vitreous : Gözde, vitreusta atrofi, üreme ve arterya hyolida ile tunica vaskülozada atrofi oluşmamasıyla ilgili anomali, persiste hiperplastik primer vitreus. Persiste hiperplastik primer vitreus. Kalıcı hiperplastik birinci vitreus. Kalıcı hiperplastik birincil vitreus.

İngilizce Persistently Türkçe anlamı, Persistently eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Persistently ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Assiduously : Özenle ve sebat ederek. Gayretli bir biçimde. Israrla üzerinde durarak. Harıl harıl.

Adamantly : Kararlılıkla. Sebatla. Katı bir şekilde.

Ceaseless : Aralıksız. Duraksamayan. Durmayan. Biteviye. Fasılasız. Sonu gelmeyen.

At a stretch : Durup dinlenmeksizin. Aralıksız bir hamlede ara vermeden. Durmadan. Bir seferde. Ara vermeden. Durup dinlenmeden. Hiç durmadan. Durmaksızın. Aralıksız.

Importunately : Çok ısrarlı bir şekilde. Acil bir şekilde. Yapışkan bir biçimde. Acilen. Çok aşırı üsteleyerek.

Hardheadedly : Kurnazca. Dik kafalı bir şekilde. İnatçı bir şekilde. Makul düşünüşlü bir şekilde. Taammüden. Pratik bir şekilde.

Mulishly : İnatçılıkla.

Solicitously : Kaygılı bir şekilde. Meraklı bir biçimde. Sabırsızca. Düşünceli bir şekilde. Endişeli bir şekilde. Dikkat ederek. Büyük özen göstererek. İstekle. Dalgın bir şekilde.

Assiduous : Çalışkan. Devam. Dikkatli ve sürekli ilgisi olan. Dikkatli ve devamlı (bir çalışma). Gayretli. Özenli. Yılmaz. Dikkatli. Devamlı. Gayret.

Progressively : Dereceli olarak. Artan oranlılık. Derece derece. Artan bir şekilde. Tedricen. İlerledikçe. Gittikçe. Artan biçimde.

Persistently synonyms : until the end of the world, ceaselessly, consistently, steadily, regularly, perseveringly, contrarily, tenaciously, earnestly, consistent, obstinately, continuant, all the time, sedulously, incessantly, cussedly, overinsistently, abidingly, constantly, confirmed, chronics, currently, constant, adhesively, refractorily, continual, urgently, grimly, continuous, permanently, enduringly, obdurately, continued.

Persistently ingilizce tanımı, definition of Persistently

Persistently kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a persistent manner.