Phosphate türkçesi Phosphate nedir

  • Glikoz 6-fosfat.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Hücre solunumundaki ana madde; birçok metabolik olayda da görev alan bir madde. glukoz 6-fosfat.
  • Fosfatlı gübre.
  • Fosfat.
  • Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
  • Fosfatlı yapay gübre.

Phosphate ingilizcede ne demek, Phosphate nerede nasıl kullanılır?

Phosphate coating : Fosfat örtü.

Phosphate rock : Fosfatlı kayaç. Fosfat kayası. Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oc’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı.

Phosphate translocase : Fosfat translokaz. Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki h2po4 veya hpo4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık oh- veya 2h+’nin matriksten sitoplazmaya geçmesini sağlayan taşıma sistemi.

Ammonium phosphate solution : Amonyum polifosfat çözeltisi. Süperfosforik asid'in nötralizasyonundan elde edilen, % 9’dan az azot ve % 13’ten az fosfor, 100 kısım fosfora karşı bir kısım flordan fazla flor, 75 mg/kg’dan fazla arsenik ve 30 mg/kg‘dan fazla kurşun içermeyen bir ürün.

Carbamoyl phosphate synthetase i : Amonyakla karbon dioksitten karbamoil fosfat oluşturan, üre üretiminde ve üre sentez hızının düzenlenmesinde görev alan mitokondri enzimi. Karbamoil fosfat sentetaz ı.

 

Idiopathic calcium phosphate deposition : Beş-yedi haftalık danua ırkı köpeklerde boyun omuru gövdesinde şekil bozukluğu, omur eklemleri arasında, iç organlarda seröz ve sinovyal zarlarda kalsiyum birikiminden kaynaklanan parapleji ve eş güdüm bozukluğuyla belirgin, aynı anneden doğan eniklerin yaklaşık üçte ikisinin etkilendiği otozomal kalıtsal bozukluk. İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü.

Zinc phosphate coating : Zinc-pigment çinkolu boyarmadde. Çinko fosfat örtü.

Immersion phosphate coating : Daldırmalı fosfat örtme. Daldırma fosfat örtü.

Manganese phosphate coating : Mangan fosfat örtü. Mangan fosfat örtüsü.

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz. Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi.

İngilizce Phosphate Türkçe anlamı, Phosphate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Phosphate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Calcium phosphate : Kalsiyum fosfat. Kalsine edilmiş, eritilmiş, çöktürülmüş veya reaksiyona uğratılmış kalsiyum fosfat ürünlerinden biri.

 

Salt : Tuz koymak. Renklendirmek. Tuz. Yemek tuzu. Salt. Çeşni. Tuzlanmış. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfoid doku. Bezemek. Tuzluk.

Soft drink : Gazoz. Alkolsüz içki. Alkolsüz içecek. Kola. Meşrubat. Soda.

Orthophosphate : Ortofosfat. İnorganik fosfat.

Phosphates : Fosfatlar. Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan, insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan, su ortamlarında aşırı birikmeleri durumunda ötrofikasyona neden olan fosfat bileşikleri. Şelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri.

Glucose : Karaciğerde ve böbrekte glikoz 6-fosfatı glikoza döndüren enzim. glukoz 6-fosfataz. Glikoz. Glukoz. Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz, kan şekeri, glukoz. Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu bir şeker; monosakkarit. üzüm şekeri, dekstroz, glukoz. Glükoz. Üzüm şekeri. Monosakkarit.

Sodium phosphate : Sodyum ve fosfordan yapılan ve sanayi uygulamalarında kullanılan bir kimyasal bileşim. Mono sodyum fosfat, di sodyum fosfat ve tri sodyum fosfat olmak üzere üç formu olan sodyum kaynağı. Sodyum fosfat.

Phosphate synonyms : sodium orthophosphate, inorganic phosphate.

Phosphate ingilizce tanımı, definition of Phosphate

Phosphate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A salt of phosphoric acid.