Phosphates türkçesi Phosphates nedir

  • Fosfat.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Fosfatlar.
  • Fosfatlı gübre.
  • Şelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri.
  • Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan, insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan, su ortamlarında aşırı birikmeleri durumunda ötrofikasyona neden olan fosfat bileşikleri.

Phosphates ingilizcede ne demek, Phosphates nerede nasıl kullanılır?

Phosphate coating : Fosfat örtü.

Phosphate rock : Fosfatlı kayaç. Fosfat kayası. Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oc’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı.

Phosphate translocase : Fosfat translokaz. Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki h2po4 veya hpo4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık oh- veya 2h+’nin matriksten sitoplazmaya geçmesini sağlayan taşıma sistemi.

Ammonium phosphate solution : Süperfosforik asid'in nötralizasyonundan elde edilen, % 9’dan az azot ve % 13’ten az fosfor, 100 kısım fosfora karşı bir kısım flordan fazla flor, 75 mg/kg’dan fazla arsenik ve 30 mg/kg‘dan fazla kurşun içermeyen bir ürün. Amonyum polifosfat çözeltisi.

 

Carbamoyl phosphate synthetase i : Amonyakla karbon dioksitten karbamoil fosfat oluşturan, üre üretiminde ve üre sentez hızının düzenlenmesinde görev alan mitokondri enzimi. Karbamoil fosfat sentetaz ı.

Immersion phosphate coating : Daldırma fosfat örtü. Daldırmalı fosfat örtme.

Zinc phosphate coating : Çinko fosfat örtü. Zinc-pigment çinkolu boyarmadde.

Iron phosphate coating : Demir-foslat örtü. Demir fosfat örtü.

Carbamoyl phosphate synthetase ii : Karbamoil fosfat sentetaz ıı. Sitoplazmada glutamin ve karbon dioksitten karbamoil fosfat oluşumunu sağlayan pirimidin üretiminin ilk ve ökaryotlarda düzenleyici enzimi.

Idiopathic calcium phosphate deposition : Beş-yedi haftalık danua ırkı köpeklerde boyun omuru gövdesinde şekil bozukluğu, omur eklemleri arasında, iç organlarda seröz ve sinovyal zarlarda kalsiyum birikiminden kaynaklanan parapleji ve eş güdüm bozukluğuyla belirgin, aynı anneden doğan eniklerin yaklaşık üçte ikisinin etkilendiği otozomal kalıtsal bozukluk. İdiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü.

İngilizce Phosphates Türkçe anlamı, Phosphates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Phosphates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

Soft drink : Soda. Alkolsüz içecek. Gazoz. Alkolsüz içki. Kola. Meşrubat.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Salt : Yemek tuzu. Çeşni. Tuzlamak. Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorürleri, sülfatları, fosfatları, laktatları, sitratları veya kalsiyum kazeinatta olduğu gibi proteinlerle birleşimlerinde bir asidin hidrojen atomunun yerini bir metalin veya metal-eş değerinin almasıyla oluşan bileşikler sınıfı, yemek tuzu, sodyum klorür. %. İlginç şey. Tuz. Niteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlemlerinde önemli rol oynayan maden. Renklendirmek. Salamura yapmak. Heyecan verici şey.

Phosphate : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır. Hücre solunumundaki ana madde; birçok metabolik olayda da görev alan bir madde. glukoz 6-fosfat. Glikoz 6-fosfat. Fosfatlı yapay gübre.

Calcium phosphate : Kalsiyum fosfat. Kalsine edilmiş, eritilmiş, çöktürülmüş veya reaksiyona uğratılmış kalsiyum fosfat ürünlerinden biri.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Phosphates synonyms : inorganic phosphate, sodium orthophosphate, abattoir, abamectin, ammonium phosphate, orthophosphate, abdominal fat necrosis, abdominal ovariectomy, sodium phosphate, a dna, a clay, abdomen, abdominal pain, a amplitude mod, abdominal distention, sodium acid pyrophosphate.