Poetic türkçesi Poetic nedir

Poetic ingilizcede ne demek, Poetic nerede nasıl kullanılır?

Poetic film : Ozansı film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şiir özellikleri ağır basan, şiirsel bir hava taşıyan film. (genellikle görüntülerinin güzelliği, görüntülerle imge yaratmadaki başarısı ya da açıklama, söz, konuşmalar gibi ses bölümündeki ozansı özellikle kendini gösterir).

Poetic function : Sanat işlevi. Yazınsal işlev. Poetik fonsiyon.

Poetic realism : Fransa'da ikinci dünya savaşı öncesinde ortaya çıkan sinema akımı. yazarlıktan, gazetecilikten gelen oyunluk yazarları kimi yönetmenlerle işbirliği yaparak, birlikte çalışan çiftler oluşturdular. aralarında ozanlar da bulunan bu oyunluk yazarları yaklaşmakta olan büyük savaşın verdiği sıkıntıyı, bunalımı, huzursuzluğu, toplumda yankısını bulan kaynaşmayı izdem olarak ele alan, ağır, boğucu, kötümser havalı oyunluklar yazdılar. fransız orta sınıfının, işçi sınıfının sorunlarını işlediler. böylelikle bir yandan günlük gerçeklere, bir yandan bu gerçeklerin ozanca bir tutumla işlenmesine dayanan filmler ortaya çıktı. ruhbilimsel gerçekçilik, toplumcu romantizm gibi adlar da verilen bu akımın en çok tutulan adı ozansı gerçekçilik oldu. Şairane gerçekçilik. Ozansı gerçekçilik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şiirsel gerçekçilik.

 

Poetic riddle : Koşuklu bilmece. Koşuklu bir yapı üzerine kurulmuş olan bilmece türü. bk. bilmece.

Poetical : Şairane. Şiirsel. Romantik. Manzum. Şiir. Şairliğe ait.

Unpoetical : Şiirsel olmayan.

Poetise : Şiirle ifade etmek. Şiir yazmak.

Poetically : Şiirsel bir biçimde. Şairane.

Mythopoetic : Mitler yaratılmasına neden olan. Mitlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan.

Onomatopoetic : Onomatopoetik. Çıkardığı sese göre isimlendirilen. Yansıyan (kelime). (sözcük hakkında) temsil ettiği sese benzer ses çıkaran (örn: hışırtı veya miyav).

İngilizce Poetic Türkçe anlamı, Poetic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Poetic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dreamiest : Olağanüstü. Belli belirsiz. Rüya dolu. Dalgın. En hayalperset olanı. Rüya gibi. Hayal meyal. Hayalperest. En dalgın olanı.

Ballad : Balat. Hikayeli şiir. Halk şarkısı. Şiirsel öykü. Koşma. Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad. Şarkı. Balad. Türkü.

 

Poem : Biçim. Manzume. Koşuk.

Escapists : Hayalperest. Gerçeklerden kaçan. Sürükleyici (roman veya film). Hayal dünyasında yaşayan kimse. Gerçeklerden kaçan kimse.

Poetries : Şiirsellik. Şiirler. Koşuk. Nazım. Şiir sanatı.

Poems : Manzume.

Numbers : Sayılar. Sayı. Sayı ile gösterilen değerler. üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı. Çokluk. Eski ahitte dördüncü kitap (incil).

Poetically : Şiirsel bir biçimde.

Poetry : Nazım. Şiirsel güzellik. Şiirsellik. Koşuk. Şiir sanatı. Şiirler.

Romanticist : Romantik kimse. Romantizm taraftarı.

Poetic synonyms : nonliteral, songs, bardic, starry eyed, poet, romantic, rime, dreamy, poetesses, figurative, sonnet, rhyme, rimes, poetical, escapist, dreamier, poets, song, romanticists, sonneting, romanesque, verse, lyrical.

Poetic zıt anlamlı kelimeler, Poetic kelime anlamı

Literal : Durağan. Harfi harfine. Gerçek. Hakiki. Lafzi. Kelimesi kelimesine. Sade. Abartısız. Gerçekçi. Kalıp deyim.

Poetic antonyms : unrhetorical.

Poetic ingilizce tanımı, definition of Poetic

Poetic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to poetry. As, poetic talent, theme, work, sentiments. Suitable for poetry, or for writing poetry.