Poetical türkçesi Poetical nedir

Poetical ingilizcede ne demek, Poetical nerede nasıl kullanılır?

Poetically : Şiirsel bir biçimde. Şairane.

Unpoetical : Şiirsel olmayan.

Unpoetically : Şiirsel olmayan bir şekilde.

Poetic film : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şiir özellikleri ağır basan, şiirsel bir hava taşıyan film. (genellikle görüntülerinin güzelliği, görüntülerle imge yaratmadaki başarısı ya da açıklama, söz, konuşmalar gibi ses bölümündeki ozansı özellikle kendini gösterir). Ozansı film.

Poetic function : Poetik fonsiyon. Sanat işlevi. Yazınsal işlev.

Mythopoetic : Mitler yaratılmasına neden olan. Mitlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan.

Unpoetic : Şiirsel olmayan.

Infectious haematopoetic necrosis : Çeşitli salmonid türlerinde, rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, hematopoetik dokuların nekrozu ve hemorajileri, letarji, karında şişkinlik, ekzoftalmus, vücudun üst kısmının koyu renkte olmasıyla karakterize, akut ve subakut seyirli, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalık. Enfeksiyöz hematopoetik nekroz.

Onomatopoetic : Yansıyan (kelime). Çıkardığı sese göre isimlendirilen. (sözcük hakkında) temsil ettiği sese benzer ses çıkaran (örn: hışırtı veya miyav). Onomatopoetik.

 

Poetic : Şairane. Şairliğe özgü. Romantik. Şiirsel. Şiir. Ozansı. Manzum.

İngilizce Poetical Türkçe anlamı, Poetical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Poetical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Verse : Nazım. Dize. Kıta. Koşuk. Dörtlük. Şiir yazmak. Ayet. Mısra.

Bardic : Ozanlarla ilgili.

Rhetorical : Sırf söylenmiş olması için söylenen. Hitabet. Sözbilimle ilgili. Söz sanatına özgü. Etkileyici bir şekilde söylenen. Tumturaklı. Sözbilime ait. Belagat.

Poetically : Şiirsel bir biçimde.

Dreamier : Hayal meyal. Rüya dolu. Dalgın. Daha romantik. Daha hayalperest. Mükemmel. Olağanüstü. Hayalperest. Daha mükemmel. Daha dalgın.

Romanticists : Romantizm taraftarı. Romantik kimse.

Escapist : Sürükleyici (roman veya film). Gerçeklerden kaçan kimse. Hayalperest. Gerçeklerden kaçan. Hayal dünyasında yaşayan kimse.

Rime : Kırağı düşmek. Kırağı bağlamak. Kırağı. Kırağının daha yeğin, daha kalın buz kırılcalarının olmasıyla kendini gösteren ve konduğu yerlerde çiçekli dallar biçimini alan türü. Kafiye. Uyak. Kırç. Kırağı ile kaplamak.

Romanticist : Romantizm taraftarı. Romantik kimse.

Poets : Ozan. Şairler. Duygulu kimse. Şair.

Poetical synonyms : ballad, poetic, poetesses, dreamiest, rimes, sonneting, romantic, romanesque, poem, numbers, song, sonnet, poetry, poems, lyrical, escapists, dreamy, songs, rhyme, poet, starry eyed, poetries.

Poetical zıt anlamlı kelimeler, Poetical kelime anlamı

Poetical antonyms : unrhetorical.