Polyneuropathy türkçesi Polyneuropathy nedir

  • Polinöropati.
  • Polinevropati.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Birden fazla periferal sinirin aynı anda hastalığı.

Polyneuropathy ingilizcede ne demek, Polyneuropathy nerede nasıl kullanılır?

Erythredema polyneuropathy : Uzuvların şişmesi ve ağrı ile karakterize bebek ve çocuk hastalığı (genellikle cıva ile temasın sebep olduğu). Uzuvların şişmesi ile karakterize çocuk hastalığı.

Metabolic polyneuropathy : Metabolik polinöropati. Üremi, hipotiroidizm ve şeker hastalığı gibi metabolik bir hastalığa bağlı olarak birçok sinirde biçimlenen dejeneratif değişim.

İngilizce Polyneuropathy Türkçe anlamı, Polyneuropathy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Polyneuropathy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdomen : Karın. Karnın altı. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal.

Polyneuropathy synonyms : abdominal distention, a band, a c deformity, a dna, abattoir, abdominal palpation.