Metabolic polyneuropathy türkçesi Metabolic polyneuropathy nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Metabolik polinöropati.
  • Üremi, hipotiroidizm ve şeker hastalığı gibi metabolik bir hastalığa bağlı olarak birçok sinirde biçimlenen dejeneratif değişim.

Metabolic polyneuropathy ingilizcede ne demek, Metabolic polyneuropathy nerede nasıl kullanılır?

Metabolic : Metabolizmaya ait olan. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Özüştürüm. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Metabolizmaya ait. Metabolik. Metabolik terapiler. Özüştürül. Özüştürel.

Polyneuropathy : Polinevropati. Polinöropati. Birden fazla periferal sinirin aynı anda hastalığı.

Metabolic acidosis : Açlık, dehidrasyon, ketozis, sürekli salya akışı, kolay sindirilebilir karbonhidratla ön midelerin aşırı dolgunluğu, rumen asidozu, sürekli ishal sonucu ortaya çıkan standart bikarbonatın azalmasıyla ve asit artışıyla belirgin tablo. Metabolik asidoz.

Metabolic alcalosis : Metabolik alkaloz.

Metabolic alkalosis : Metabolik alkaloz. Anatomik ve işlevsel piloris daralması, ileus durumlarında şirden bağırsak geçişinin engellenmesi nedeniyle baz artışı sonucu ortaya çıkan durum.

Metabolic body weight : Mca. Fareden file kadar bütün hayvanlarda yaşama payı enerji gereksinimini hesaplanmasında kullanılan canlı ağırlığın 0.75 kuvveti, ca0.75, mca. Metabolik canlı ağırlık.

 

İngilizce Metabolic polyneuropathy Türkçe anlamı, Metabolic polyneuropathy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Metabolic polyneuropathy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Batın.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksendışı.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Metabolic polyneuropathy synonyms : a crochordon, a c deformity, a clay, a c syndrom, abamectin, abattoir.