Portent türkçesi Portent nedir

Portent ingilizcede ne demek, Portent nerede nasıl kullanılır?

Portentous : Olağanüstü. Uğursuz. Mucizevi. Kötü.

Portentously : Olağanüstü bir şekilde. Uğursuzca.

Portentousness : Uğursuzluk. Olağanüstülük.

Portents : Delalet. İşaret. Haberci. Kötüye işaret. Alamet. Kötülük belirtisi. Belirti. Kehanet. Mucize.

Portend : -e alamet olmak. -e işaret etmek. Kötüye işaret olmak. Delalet etmek. İşareti olmak (kötü). Önceden haber vermek.

Porter : Kapı görevlisi. Yükçü. Küfeci. Para karşılığında yük taşıyan kişi. İktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Siyah bira. Koyu veya siyah bira. Kapıcı. Portör. Hastalık etkenini vücudunda taşıyan canlı, portör.

Sublime porte : Babıali. Bab-ı ali.

 
 

Portends : Önceden haber vermek. -e işaret etmek. İşareti olmak (kötü). Delalet etmek. -e alamet olmak. Kötüye işaret olmak.

Portemonnaie : Küçük cüzdan.

Portegue : Portekiz.

İngilizce Portent Türkçe anlamı, Portent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Portent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Couriers : Rehber. Kargoya vermek. Grup lideri. Ajan. Özel ulak. Turist rehberi. Ulak. Kurye.

Badges : Nişan. Rozet.

Characteristic : Özellik. Özgü. Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin. Özelliği olan. Karakteristik. Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Ayırt edici özellik. Ayrıt. Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayımsal). Nitelik.

Divination : Geleceği görme veya tahmin etme. Keşif. Bakı. Sezme. Uzak bir yerde ya da gelecekte oluşacak olayları önceden saptayarak gerekli önlemleri almak amacıyla, yetenekli ya da yeteneksiz kişi ve toplulukların büyüsel, dinsel, simgesel eylemlerden yararlanarak yaptıkları, kökenleri tarihin temeline dayanan sözde haber verme işi. bk. hava bakısı, horoz bakısı, un bakısı, tuz bakısı, dölüt örtüsü bakısı. Fal. Tahmin.

Augury : Kahinlik. Falcılık. Fal.

Despatch rider : Postacı. Ulak.

Herald : Bildirmek. Haber vermek. Birşeyin müjdecisi olmak. Müjdelemek. Müjdeci. Takdim etmek. Hanedan armacısı. Selamlamak. İlan etmek. Müjdecisi olmak.

Cachets : Hususiyet. Fark. Mühür. Prestij. Kapsül. Marka. Hap. Kaşe. Damga.

Diagnostic : Tanı. Hata bulma. Tanısal. Diyagnostik. Tanılayıcı. Teşhisle ilgili. Kontrol. Tanıya ait olan. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Denouncements : Eleştiri. İhbar etme. İfşa. Suçlama. Kınama. Fesih. İhbar. Jurnalcılık. İptal duyurusu.

Portent synonyms : preindication, clinics, bookmark, denotation, significations, denouncement, prodigy, auspice, hariolation, dispatch rider, clew, cue, clairvoyances, clue, foreruns, portents, prodigies, circumstantial evidence, signification, bodings, oracle, forerunners, clews, impression, marvel, oracles, foretokening, charactered, character, omens, call boy, bodement, harbingers.

Portent ingilizce tanımı, definition of Portent

Portent kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : That which portends, or foretoken. A sign. Esp., that which portends evil. An omen. A sign of coming calamity.