Augury türkçesi Augury nedir

Augury ingilizcede ne demek, Augury nerede nasıl kullanılır?

Augur ill : Hayra alamet olmamak. Kötüye delalet etmek. Kötüye işaret olmak.

Augur well : İyiye işaret etmek. İyiye işaret olmak. Hayra alamet olmak.

Augur : Bir şeye alamet olmak. Bir işaret olmak (iyi veya kötü). İşareti olmak. Fala bakarak haber vermek. Önceden bildirmek. Kehanette bulunmak. Alamet olmak. Önceden söylemek. Kahin. -e alamet olmak.

Augural : Kehanette bulunma. Tahmin etme. Gaipten haber verme. Kehanette bulunan. Tahminde bulunma.

Augurate : Kehanette bulunmak. Tahmin etmek.

Auguring : Önceden bildirmek. İşareti olmak. Alamet olmak. Kehanette bulunmak.

Augurer : Tahmin eden. Peygamber. Kahin. Tahminde bulunan. Kehanette bulunan. Gaipten haber veren.

Auguries : Alamet. Kehanet. İşaret. Kahinlik. Falcılık.

Inaugural : Açılış. Açılış töreni ile ilgili. Açılış töreni. Açılış törenine ait.

Auguration : Kehanette bulunma. Tahmin etme.

İngilizce Augury Türkçe anlamı, Augury eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Augury ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Soothsaid : Kehanette bulunmak. Kahinlik yapmak.

Portent : Kötülük belirtisi. Haberci. Belirti. İyi ya da kötü bir şeyin habercisi. Mucize. Kötüye işaret. Delalet.

 

Fortunetelling : Başa gelecekleri söyleme ve geleceği önceden haber verme uygulaması.

Characters : Özellik. Bir tiyatro yapıtında yer alan kişiler. Harf. Harf türü. Şan. Karakter. Kahraman. Oyun kişileri. Karakterler. Tabiat.

Prodigy : Deha. Harika. Mucize. Dahi. Olağanüstü şey.

Divination : Bakı. Uzak bir yerde ya da gelecekte oluşacak olayları önceden saptayarak gerekli önlemleri almak amacıyla, yetenekli ya da yeteneksiz kişi ve toplulukların büyüsel, dinsel, simgesel eylemlerden yararlanarak yaptıkları, kökenleri tarihin temeline dayanan sözde haber verme işi. bk. hava bakısı, horoz bakısı, un bakısı, tuz bakısı, dölüt örtüsü bakısı. Keşif. Sezme. Tahmin. Geleceği görme veya tahmin etme.

Denouncement : Eleştiri. Jurnalcılık. İhbar. İptal. Sona erme. Suçlama. Fesih. İptal duyurusu. İhbar etme. İfşa.

Soothsaying : Gaipten haber verme. Kehanette bulunma. Dürüst.

Handwriting on the wall : Bariz bir sembol olan bir şey. Açık işaret. Kötüye işaret. Kötüye alamet. Tehlike belirtisi.

Foretoken : İkaz etmek. İhtar. Belirti.

Augury synonyms : preindication, auspicate, clue, ensign, omen, harbinger, prognostication, clairvoyances, badge, cachets, clueing, bookmark, sign, experience, harbingers, fortune, cacheting, presage, sortilege, clews, clew, soothsay, prognostic, denouncements, insignias, characteristic, clairvoyance, boding, prophecy, oracles, beacon, ensigns, cachet.

 

Augury ingilizce tanımı, definition of Augury

Augury kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Divination. The art or practice of foretelling events by observing the actions of birds, etc.