Denouncement ingilizcede ne demek, Denouncement nerede nasıl kullanılır?

Denouncements : Suçlama. Kehanet. Jurnalcılık. Fesih. İfşa. Eleştiri. İptal duyurusu. Kınama. İhbar etme. İhbar.

Denounce strongly : Şiddetle telin etmek. Ağır bir şekilde eleştirmek. Ağır bir şekilde karşı gelmek. Şiddetle ayıplamak.

Denounce : Alenen suçlamak. Ele vermek. Aleyhinde olmak. İlan etmek. Kaldırılacağını duyurmak (anlaşmanın). (anlaşma vb'nin) bittiğini haber vermek. Şiddetle aleyhinde bulunmak. Kınamak. İfşa etmek. İhbar etmek.

Denounced : Kehanette bulunmak. Kaldırılacağını duyurmak (anlaşmanın). Aleyhinde olmak. Şiddetle aleyhinde bulunmak. İhbar etmek. Kınamak. Suçlamak. İfşa etmek. Kötü yönlerini açığa vurmak. (anlaşma vb'nin) bittiğini haber vermek.

Denouncer : Jurnalcı. Muhbir. İhbarcı. İhbar eden.

Denounces : Suçlamak. Kehanette bulunmak. Ele vermek. Kınamak. İhbar etmek. Şiddetle aleyhinde bulunmak. Aleyhinde olmak. İfşa etmek. (anlaşma vb'nin) bittiğini haber vermek. Geçersizliğini duyurmak.

Denouncers : İhbarcı. Muhbir. İhbar eden. Jurnalcı.

İngilizce Denouncement Türkçe anlamı, Denouncement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Denouncement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Critiques : Kritiğini yapmak. Kritik. Eleştiri yazısı. Gözden geçirmek. Eleştirmek. Etüt. Tenkit.

Ending : Ecel. Bir filmin sona erişini gösteren, filmin sonunda yer alan görüntüler; bu görüntülerin ortaya koyduğu belirli durum. Nihayet. Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || tek. şah. -di-m (bil-di-m), -im (öğrenci-y-im) tek. şah. -di-n (bil-di-n), -sin (öğrenci-sin) tek. şah. -di (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) çokl. şah. -di-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) çokl. şah. -di-niz (bil-di-niz), -sin-iz (öğrenci-sin-iz) çokl. şah. -di-ler (bil-di-ler -ler, -dir-ler (öğrenciler, öğrenci-dirler) vb. Sonuç. Oyun konusunun tamamlanıp sonuca ulaştırıldığı sahne. Bitiş. Ad ve fiil kök veya gövdeleri üzerine gelerek durum, sayı, zaman, kişi gibi gramer ilişkileri kuran ekler. ad çekimi, iyelik, teklik çokluk, fiil çekimi, fiil çekimindeki zaman ve şahıs ekleri işletme ekleridir: bu insan-lar-ı bir uykusuzluk gece-si-n-de sadece bir gölge gibi gör-müş-t-üm. şimdi bu gölge-ler beni yavaş yavaş, daha öte-ler-e ve derin-ler-e çağır-ıyor. baş-lar-ı-n-ın etraf-ı-n-da-ki aydınlık değiş-i-yor, muamma-lar-ı-n-ı çözme-y-e çalıştıkça bir yığın çetrefil meseleyle karşılaş-ıyor-um. (a. h. tanpınar, yaşadığım gibi, s. 89) vb. Takı.

Defeasance : Lağvetme. Kaldırma. İptale bağlı ayrıştırma.

Censured : Tektir etmek. Sertçe eleştirmek. Kınamak. Tenkit etmek. Azar. Suçlamak. Cezalandırmak. Eleştirmek. Tekdir.

Curse : Küfür etmek. Küfür. Lanetleme. Beddua. Lanetlemek. Telin etmek. Kargış etmek. Lanet. Sövüp saymak. Sövmek.

Auguries : İşaret. Falcılık. Kahinlik. Alamet.

Omens : Kehanette bulunmak. Belirti. Alamet. İşaret.

Canceling : Feshetme. İptal etme. İptal ediliyor. İlga etme.

Critique : Eleştirmek. Tenkit. Eleştirme. Kritik. Eleştiri yazısı. Gözden geçirmek. Bir görüş, kanı ya da verinin yargılanarak çözümlenmesi. Kritiğini yapmak. Etüt.

Discontinuations : Vazgeçme. Kesilme. Fasıla. Duraklama. Ara. Kesme. Son verme. Devamsızlık.

Denouncement synonyms : animadverted, conveyances, clairvoyance, annulment, charging, execration, broadside, abolishment, augury, animadvert, exposals, accusals, due, cessation, belittlement, disclosures, bodings, cesser, annunciation, commentary, animadverts, arraignment, dissolution, denunciations, expirations, philippic, commentaries, annihilation, divulgences, oracles, clairvoyances, castigations, excoriation.

Denouncement ingilizce tanımı, definition of Denouncement

Denouncement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Denunciation. Solemn, official, or menacing announcement.

Denouncement ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Denouncement kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Denouncement ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Denouncement anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Denouncement ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...