Preggers türkçesi Preggers nedir

Preggers ingilizcede ne demek, Preggers nerede nasıl kullanılır?

Pregame : Eğlenmeye çıkmadan önce içki içmek.

Pregenital : Pregenital. Genital açıklığın hemen önünde yer alan.

Pregnable : Zaptolunabilir. Ele geçirilebilir. Zaptedilebilir. Dayanıklı olmayan. Zaptolunur.

Pregnance : Gebelik.

Pregnancies : Gebe olma. Hamilelik. Gebelik. Anlam içerme.

Pregnancy toxemia : Daha çok ikiz veya üçüz yavruya gebe koyun ve keçilerde gebeliğin ileri dönemlerinde kanda glikoz düzeyinin düşmesi ve keton cisimcikleri miktarının artması biçiminde görülen metabolik hastalık, ketozis, koyunların ketozisi, koyunların gebelik toksemisi. Gebelik toksemisi.

Pregnancy rate : Gebe kalma oranı. Bir yetiştirme döneminde gebe kalan dişi hayvanların sayısının tohumlamaya ayrılan dişi hayvan sayısına oranı.

Pregnancy alloimmunisation : Gebelik alloimmünizasyonu. Tekrarlayan gebeliklerde yavru zarlarından veya doğum sırasında dölüte ait alyuvarların annenin dolaşımına girmesinden kaynaklanan, at ve domuzlarda yeni doğanların alloimmün hemolitik anemisine neden olan, bir çeşit aşırı duyarlılık.

Pregnancy : Hamilelik. Pregnansi. Anlam içerme. Gebelik. Gebe olma.

Pregnant indemnity : Gebelik yardımı. Güvenceli kadının ya da güvenceli erkeğin güvenceli olmayan eşinin gebeliğinde toplumsal güvenceler kurumunca sağlanan yardımlar.

 

İngilizce Preggers Türkçe anlamı, Preggers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Preggers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Parturient : Parturyen. Doğuran. Doğurmak üzere olan.

In the family way : Yüklü. Karnı burnunda.

Pregnant : Karnı burnunda. Anne adayı. Manalı. Semereli. Anlamlı. Yaratıcı. Verimli. Bebek beklemek.

Heavier : Üzücü. Sert. Daha ağır. Baskın. Önemli. Fırtınalı. Baygın. Bozuk. Ağır. Aşırı.

Big with child : Karnı burnunda.

With young : Yavrulu.

Big with : Yüklü.

Heaviest : Şiddetli. Çok. Baskın. Önemli. Üzücü. Bozuk. Ağır. En kalın. Aşırı.

Preggers synonyms : gravid, in pod, expecting, with child, expectant, fecundated, impregnated, gestational, family, enceinte, gone.