Presumptions türkçesi Presumptions nedir

Presumptions ingilizcede ne demek, Presumptions nerede nasıl kullanılır?

Presumption of registration : Bir markanın kütüğe yazımının yapılıp yapılmadığının bilinmemesi durumunda, kimi belirtilerle yazılı olduğunun sanılması (marka numarası konulması gibi). Kütüğe yazıma dayanan belirti.

Presumption of rightful party : Hak iyeliğinin kesinlikle belli olmadığı durumlarda, bunu gösteren kimi belirtilerin ve kanıtların bulunması. Hak iyeliği belirtisi.

Rebuttable presumption : Tahmini itfa. Aksi ispat edilebilir karine. Aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü.

Presumption : Küstahlık. Farzetme. Cüret. Varsayma. Olasılık. Karine. Sanı. Tahmin. Haddini bilmezlik. İhtimal.

Presumptiously : Küstahça.

Presumptuousness : Küstahlık.

Be presumptuous : Haddini aşmak. Haddini bilmemek.

Unpresumptuous : Kendinden çok emin olmayan. Kendini bilmez olmayan. Cüretsiz. Kaba olmayan. Cüretli olmayan. Haddini bilmez olmayan. Cüretkar olmayan. Küstah olmayan.

Presumptuously : Kendinde çok emin bir halde. Küstahça.

Presumptively : Varsayımsal olarak.

İngilizce Presumptions Türkçe anlamı, Presumptions eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Presumptions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Audacities : Yürek. Arsızlık. Cesaret. Yüreklilik. Korkusuzluk. Saygısızlık. Cesurluk. Ataklık.

Hypotheses : Kuram. Hipotez.

Audaciousness : Cüretlilik. Cesurluk. Gözüpeklik.

Audacity : Ataklık. Kabalık. Cesurluk. Korkusuzluk. Saygısızlık. Cesaret. Arsızlık. Yüreklilik.

Chanced : Riske girmek. Tesadüfen olmak. Göze almak. Olanak. Denemek. Fırsat. Şans eseri olmak. Şans.

Assuredness : Pişkinlik. Kendinden eminlik. Baskı altında soğukkanlılık. Kesinlik. Kendini kontrol edebilirlik. Kendine güven.

Adventurousness : Maceraperestlik. Maceracılık. Çılgınlık. Pervasızlık. Korkusuzluk.

Expectation : Beklenilme. Bekleme. Ekonomi, fizik alanlarında kullanılır. İntizar. Umma. Umut. Beklenti. Mirasa konma beklentisi. Deneysel verilerden ve hesaplardan belirli bir sonucu bekleme. Ümit.

Cluing : İz. Bilgi vermek. İşaret. Tüyo. Hamak ipi. Topak. Aydınlatmak. Yumak.

Presumptions synonyms : offensive activity, chutzpa, brashness, presupposition, chance, approximations, esteem, figuring, clew, possibilities, cheekiness, discourtesy, clues, presuppositions, conceivableness, cheeking, clew clue, conceivability, estimation, postulation, budgeting, chutzpas, mnemonic, supposal, hypothesis, approximation, fards, figurings, inklings, surmise, cue, appraisal, hint.

Presumptions zıt anlamlı kelimeler, Presumptions kelime anlamı

Finish : Rötuş yapmak. Sona erdirmek. Bitirmek. Yürüyüşçü ya da koşucunun, gövdesinin herhangi bir kesimi ile varış çizgisini geçmesi. Noktalamak. Varış. Sona ermek. Cilalamak. Atletizm, gitar alanlarında kullanılır. Tamamlamak.

Backward : Geriye. Başlangıca yönelmiş. Kendinden emin olmayan. Geriye doğru yapılan. Yavaş öğrenen. Geri kalmış. Geç. Arka. Geçmişe. Vücudun ortasından geçen çizginin sırt tarafında gösterdiği yön ve sırt yüzeyi.