Prosiness türkçesi Prosiness nedir

Prosiness ingilizcede ne demek, Prosiness nerede nasıl kullanılır?

Prosing : Düz yazı. Sıkıcı yazı. Düzyazıya çevirmek. Şiirsel olmayan. Düzyazı şeklinde yazılmış. Sıkıcı. Düzyazı. Yavan söz. Nesir. Tercüme (öğrencinin egzersiz olarak yaptığı).

Prosier : Ağır. Sıkıcı. Sıradan. Can sıkıcı. Düzyazı türünden. Yavan. Düzyazı gibi. Bıktırıcı.

Prosiest : Can sıkıcı. Düzyazı gibi. Sıkıcı. Yavan. Sıradan. Bıktırıcı. Düzyazı türünden. Ağır.

Prosillaridin a : Sillaridin a’dan elde edilen, etkisi çabuk başlayan ve kısa etki süreli olan bir glikozit. Prosillaridin a.

Prosily : Can sıkıcı bir halde.

Dysprosium : Disprozyum. Disprosyum. Disporsiyum. Disprosyum (simgesi dy).

Leprosies : Cüzzam hastalığı. Lepra. Sinir uçlarını etkileyip duyu kaybına yol açan bulaşıcı hastalık. Cüzzam. Cüzam.

Prosimetrical : Hem düz yazı hem de şiir içeren.

Prosimians : Günümüz maymunlarının atası olan lemur ve tarsius türlerini içeren maymunlar. Yarı maymunlar. Memeliler (mammalia) sınıfının, maymunlar (primates) takımından bir alt takım ya da yeni sınıflandırmaya göre makimsiler (lemuroidea) alt takımına eşit bir alt takım.

İngilizce Prosiness Türkçe anlamı, Prosiness eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Prosiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Platitudes : Yavan söz. Tatsız söz. Basmakalıp söz. Beylik laf. Tatsızlık. Klişe. Palavra. Basmakalıp laf. Bayağılık.

Admirable : Çok iyi. Beğenilecek. Çok güzel. Hayranlık uyandıran. Beğenilen. Takdire değer.

Commonness : Bol bulunma. Çokluk. Adilik. Sıradanlık. Bayağılık.

Aridness : Tatsızlık. Çoraklık. Kuraklık. Kuruluk.

Oppressiveness : Zalimlik. Gaddarlık. Kapanıklık. Bunaltıcılık. Baskıcılık.

Barrenness : Akamet. Anlamsızlık. Kısırlık. Toprak alt tabakasında bulunan tuz ve bazların kılcallık yoluyla toprak yüzeyine çıkması sonucu bitki gelişiminin zorlaşması. Çoraklık. Kıraçlık. Çocuk doğuramama.

Boringness : Tekdüzelik. Bıktırıcılık. Monotonluk. İlginç olmama. Can sıkıcılık. Sıkıntılı olma.

Commonplaceness : Bayağılık. Kişilik sahibi olmama durumu. Adilik.

Platitude : Palavra. Klişe. Basmakalıp söz. Beylik laf. Tatsızlık. Bayağılık. Yavan söz. Basmakalıp laf. Tatsız söz.

Tastelessness : Zevksizlik. Lezzetsizlik. Tatsızlık. Tat alamamak.

Prosiness synonyms : prosaicness, everydayness, fascinating, amazing, crudity, grisaille, irksomeness, insipidness, crudities, innocuousness, dryness, dulness, entrancing, mirable, insensateness, foziness, drabness, damnableness, saturninity, inanimation, aridities, sameness, aridity, insipidity.

 

Prosiness zıt anlamlı kelimeler, Prosiness kelime anlamı

Uncommonness : Olağandışılık. Alışılmamış olma.

Prosiness ingilizce tanımı, definition of Prosiness

Prosiness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Tiresomeness. The quality or state of being prosy. Tediousness.