Puzzling türkçesi Puzzling nedir

Puzzling ile ilgili cümleler

English: I find this puzzling.
Turkish: Bunu şaşırtıcı buluyorum.

Puzzling ingilizcede ne demek, Puzzling nerede nasıl kullanılır?

Puzzlingly : Kafa karıştırıcı bir şekilde. Anlaşılmaz bir biçimde.

Puzzle : Şaşırtmak. Karışıklaştırmak. Hayret uyandırmak. Kafasını karıştırmak. Düşündürmek. Hayrete düşürmek. Kafa patlatmak. Bilmece. Muamma gibi gelmek. Şaşırmak.

Puzzle about : Anlamaya çalışmak. Çözmeye çalışmak.

Puzzle over : Anlamaya çalışmak. Çok düşünmek. Kafa patlatmak. -i çok düşünmek. Çözmeye çalışmak.

Puzzle tree : Bulmaca ağacı.

Be puzzled : Şaşkına dönmek. Afallamak. Şaşırmak. Afallaşmak.

Crossword puzzle : Çapraz bulmaca. Bulmaca. Kare bulmaca.

Puzzlement : Anlaşılmaz şey. Tereddüt. Şaşkınlık. Muamma. Şaşırtıcı şey. Bilinmez. Merak konusu.

Puzzles : Bilmeceler. Muamma gibi gelmek. Karışıklaştırmak. Kafa patlatmak. Şaşırtmak. Şaşırmak. Düşündürmek. Kafası karışmak. Kafasını karıştırmak.

Chinese puzzle : Güç problem. Çin bulmacası.

İngilizce Puzzling Türkçe anlamı, Puzzling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Puzzling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Delphic : Delfi'li apollon'un cevapları gibi iki anlamlı. Meçhul. İki anlamlı.

Bitterer : İliklere işleyen. Yakıcı. Sert. Keskin. Şiddetli. Acılı. Bitter (çikolata). Keskinlik. Barut gibi.

Bittering : Keskinlik. Acılık. Şiddetli. Bitter (çikolata). Acı (tat). Acı. Barut gibi. Acılı.

Amazing : İlginç. İnsanı şaşırtan. Hayrete düşüren. Harika. Şaşırtma. Parmak ısırtan. Hayrete düşürücü. Hayret verici. Hayran eden.

Riddling : Kalbura çevirmek. Bilmecenin cevabını söylemek. Bilmece gibi konuşmak. Delik deşik etmek. Sırrını çözmek. Üstü kapalı konuşmak. Doğruluğunu sınamak.

Inexplicable : Anlaşılamayan. Anlaşılır gibi değil. Açıklanamaz. Anlaşılır değil. Anlaşılması güç. Anlatılması ve anlaşılması güç. Nedeni anlaşılmaz. Bir yere oturtulmaz.

Enigmata : Muamma. Bilmece. Anlaşılması zor. Bilmece gibi karışık. Gizem. Esrar. Anlaşılmaz kimse.

Inextricable : Karışık. Girift. Çözülmez. Kaçılmaz. Kaçınılmaz. Çözülemez. Ayrılmaz.

Unclear : Belirsiz. Bulanık. Açık olmayan. Zor anlaşılır. Karışık.

Astounding : Hayrete düşüren. Aşırı şaşırtıcı. Sersemletici. Şaşılacak. Parmak ısırtan. Hayret verici. Müthiş. Şoke eden.

Puzzling synonyms : uncomprehensible, elusory, deeper, deplorable, astonishing, dazzling, dismal, incomprehensible, discouraging, confounding, baffling, insoluble, dismals, mysterious, elusive, hard, obfuscating, bitter, cryptos, confusional, confusing, bitterest, disconcerting, dumbfounding, confused, bewildering, disheartening, nonplussing, fathomless, devouring, crypto, fogged, depressing.

 

Puzzling zıt anlamlı kelimeler, Puzzling kelime anlamı

Clear : Açıkça. Uzakta. Tamamen. Temize çıkarmak. Defolmak. Net. Bir ya da birden çok bellek yerinin genellikle sıfır ya da boşluk damgası ile gösterilen, belirli bir duruma getirilmesi. İçerdiği taneciklerin çok küçük olmaları nedeniyle içinden geçen ışığın saçılmadığı çözeltilerin niteliği. Belgin. Duru.

Comprehensible : Makul. Anlaşılır. Kavranabilir. Anlaşılabilir.