Rekabet nedir, Rekabet ne demek

Rekabet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış

"Rekabet" ile ilgili cümleler

 • "Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi." - R. N. Güntekin

Biyoloji'deki anlamı:

Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele.

İngilizce'de Rekabet ne demek? Rekabet ingilizcesi nedir?:

competition

Rekabet anlamı, tanımı:

Rekabet etmek : Yarışmak.

Ezeli rekabet : Kişi, kurum veya takımlar arasında süregelen çekişme.

Rekabetçi : Rekabet yanlısı olan kimse, yarışçı, kompetitif.

Rekabetçilik : Rekabetçi olma durumu.

Aynı : Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Başkası değil, yine o.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Çekişme : Çekişmek işi.

Yarışma : Başkalarından üstün olmaya çalışma. Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet. Yarışmak işi, müsabaka. Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım.

 

Yarış : Yarışma. Yarışma, rekabet.

Rakip : Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse.

Rekabet kurulu : Rekabet kurumunun karar organı.

Rekabet kurumu : Piyasalarda firmalar arasında tekelleşme ve kartelleşmelerle ortaya çıkabilecek haksız rekabeti enaza indirmek ve piyasaların rekabete en uygun biçimde çalışabilmesini sağlamak amacıyla yasalar gereğince kurulmuş bağımsız kurum.

Rekabet temelli fiyatlandırma : Fiyatların benzer mal üreten en güçlü firmanın fiyatına göre belirlendiği fiyatlandırma yöntemi. bk. sınır fiyatlandırma

Rekabetçi fiyat : Giriş engellerinin olmadığı piyasada, bir firmanın yatırdığı sermayenin enaz normal getirisi kadar kazanç elde etmesini güvence altına alan fiyat.

Rekabeti koruma yasası : Rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı veya bozucu işletmeler arası anlaşma ve uygulamaları yasaklayarak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla 1994 yılında Türkiye’de ilk kez çıkarılan tekelleşme karşıtı yasa.

Rekabet ile ilgili Cümleler

 • Rekabet had safhada.
 • Rekabet gittikçe daha sert oluyor.
 • Ali ne kadar rekabetçi olduğumu biliyor.
 • Bunlar çok rekabetçi fiyatlar.
 • Fiyatlandırmamız çok rekabetçi.
 • Biz rekabetçi kalmak zorundayız.
 • Rekabet faydalıdır.
 • Ali çok rekabetçi bir adam.
 • Rekabetçi misin?
 • Ali her zaman rekabetçiydi.
 • Biz çok rekabetçiydik.
 • Rekabet olmazdı.
 • Rekabet şiddetlendi.
 • Rekabet aslında ne iyi ne de kötü.
 

Diğer dillerde Rekabet anlamı nedir?

İngilizce'de Rekabet ne demek? : n. competition, rivalry, antagonism, opposition

Fransızca'da Rekabet : concurrence [la], rivalité [la], compétition [la]

Almanca'da Rekabet : n. Konkurrenz, Nebenbuhlerschaft, Rivalität, Wettbewerb, Wettrennen

Rusça'da Rekabet : n. соперничество (N), конкуренция (F)