Renegotiation türkçesi Renegotiation nedir

  • Yeniden müzakere etme.
  • Tekrar anlaşma.
  • Yeniden pazarlık etme.
  • Yeniden görüşme.
  • Tekrar pazarlık.
  • Tekrar müzakere.
  • Yeniden pazarlık.
  • Yeniden anlaşma.
  • Yeniden gözden geçirme (sözleşmeyi).

Renegotiation ingilizcede ne demek, Renegotiation nerede nasıl kullanılır?

Renegotiating : Yeniden müzakere etmek.

Renegotiate : Yeniden müzakere etmek.

Renegotiated : Yeniden müzakere etmek.

Renegotiates : Yeniden müzakere etmek.

İngilizce Renegotiation Türkçe anlamı, Renegotiation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Renegotiation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dialogue : Oyunun gelişiminde asal görevi olan, kişiler arasındaki konuşmanın tümü. konuşma örgüsü, bir oyunun olay dizisini ileri götürmek, oyun kişilerini nitelendirmek ve çatışmaları ortaya çıkarmada önemli bir araçtır. İleti. Bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla iki kişi arasında geçen karşılıklı konuşma ya da ikili görüşme. Konuşmalar. Karşılıklı konuşma. Söyleşme. Bir oyunda iki kişinin birbiriyle konuşması. İkili söyleşi. Konuşma. Diyalog.

Activity : İşlem. Etki. Fiil. İşleklik. Eyleyim. Etkiniik. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite, ilaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü. Hareketlilik. Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik.

 

Bargaining : Pazarlık. Bir mal için istenilen ederi daha da düşürmek için alıcının satıcı ile yaptığı kesimli tartışma. pay ve borç belgitleri alım ve satım işlemleri, bir nesneyi alıp satmak için sözlü ya da yazılı olarak yapılan anlaşma. Bir alışverişte alıcı ve satıcının kendisi için eniyi fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptığı görüşme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Give and take : Uzlaşma. Karşılıklı özveri. Fikir alışverişi. İşbirliği. Elbirliği. Karşılıklı anlayış. Karşılıklı fedakarlık. İmece. Al gülüm ver gülüm.

Collective bargaining : Toplu iş akdi. Toplu görüşme. Kolektif sözleşme. Toplu pazarlık. İşverenle işçi temsilcileri arasında toplu görüşme. Belirli bir dönemde uygulanacak ücret, çalışma saati ve koşulları gibi konuları belirlemek amacıyla işçi sendikası ve işveren arasında yapılan doğrudan görüşme. Toplu iş sözleşmesi. Toplusözleşme görüşmesi. Karşılıklı anlaşma. Kolektif iş pazarlığı.

Diplomacy : Diplomatlık. İkna yeteneği. Başkalarıyla ilişkide ustalık. Diplomatik. İlişkilerde ustalık. Siyaset. Başarı. İnsanlarla ilişkide incelik. Diplomasi. Ustalık.

Parley : Görüşmek. Mükaleme. Barış görüşmeleri yapmak. Toplantı. Zirve toplantısı. Müzakere. Yabancı dil konuşmak. Barış görüşmesi yapmak. Tartışma. Görüşme.

 

Word : Parola. Haber. Sözcüklerle ifade etmek. Mesaj. Kısa konuşma. Laf. Bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşan kişiler arasında zihinde tek başına kullanıldığında somut veya soyut bir kavrama karşılık olan yahut da somut ve soyut kavramlar arasında geçici ilişkiler kurmaya yarayan dil birimi. somut kelime: ağaç, taş, kedi vb. soyut kelime: sevinç, üzüntü, kaygı, çalışkanlık vb. ilişki için: gibi, göre, dolayı, kadar, karşı, üzerinde vb. Anlatmak. Kısa görüşme. Lügat.

Discussion : Müzakere. İrdeleme. Bahis. Konuşma. Münazara. Tartışma. Münakaşa. Görüşme. Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme.

Talks : Görüşmek. Müzakereler. Konuşmak. Görüşmeler.

Renegotiation synonyms : diplomatic negotiations, horse trading, mediation.

Renegotiation zıt anlamlı kelimeler, Renegotiation kelime anlamı

Inactivity : Tembellik. Tesirsizlik. Etkisizlik. Üşengeçlik. Avarelik. Hareketsizlik. Durgunluk.