Restraint of trade türkçesi Restraint of trade nedir

  • Ticaretin sınırlanması.
  • Eser saptamı, tekel meydana getirerek yarışımı ortadan kaldırma.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ticaretin kısıtlanması.
  • Rekabet yasağı.
  • Ticaret engeli.
  • Ticaret tahdidi.
  • Tecimi sınırlandırma.

Restraint of trade ingilizcede ne demek, Restraint of trade nerede nasıl kullanılır?

Restraint : Baskı. Kendine hakim olma. Kendini zaptetme. Zorlama. Kısıtlama. İtidal. Engel. Sınırlama. Kendini tutma. Tutma.

Of : Yüzünden. -li. -den övünerek bahsetmek. -nin. -nın. Den. Li. Nin. -in. Karşı.

Trade : Ticaret. Ticaret yapmak. Alışveriş. Alışveriş yapmak. Özdeksel gereksinme ve zorunlukları karşılamak için el ve araçla yapılan iş. el uzluğu isteyen işler. Almak. Satmak. İş yapmak. Sanat. Kar elde etmek amacıyla yapılan alım satım etkinliği.

Restraint of liberty : Özgürlüğün kısıtlanması.

Adverse balance of trade : Bilanço açığı.

Balance of trade : Ticaret bilançosu. Ticaret dengesi. Bir ülkenin dış ülkelere gönderdiği mal değeri ile dış ülkelerden yurt içine getirttiği mallar değerinin birbirine eşit, dengede olması. Tecim dengesi. Ödemeler bilançosunun yalnız mal akımlarını kapsayan bölümü. İthalat ve ihracat arasındaki değer farkı. Dış ticaret dengesi. Bir ülkenin mal giriş ve çıkışları arasındaki denge. Dış ticaret bilançosu. Bir ülkenin mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki fark.

 

Board of trade : Tecim bakanlığı. Ticaret şurası. Ortak ticaret çıkarlarını ilerletmek üzere bir araya gelen bankacılar ve şirket sahiplerinden oluşan komite. Ülkenin yurt içinde ve dış ülkelerde uygulayacağı tecimsel işlemleri düzenlemekle görevli bakanlık. Ticaret bakanlığı. Ticaret heyeti. Ticaret odası.

Article of trade : Ticari eşya.

Circle of trade : İş sahası.

Agent of trader : Tecimen görevlisi. Bir tecim kuruluşunun uğraşı yeri dışındaki işlemlerini uygulamak ve kuruluş adına mal satmak, paralarını toplamak karşılığında gerekirse alındı vermek ve borç sürelerini uzatmakta kendisine yetki verilen kişi.

İngilizce Restraint of trade Türkçe anlamı, Restraint of trade eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Restraint of trade ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A priori probability : Öncül olasılık.

Trade barrier : Dış ticaret engeli. Ticari engel.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori information : Öncül bilgi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A error : A-hatası.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Restraint of trade synonyms : a b model, a posteriori criteria, a posteriori probability, aalens linear regression model, a posteriori analysis, abadir test, a level.