Sözel nedir, Sözel ne demek

Sözel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Sözle ilgili, söze dayanan
  • Sosyal konuları kapsayan (sınav).

Sözel anlamı, kısaca tanımı:

Sözel öğrenme : Düşüncelerin açıklanması ve iletişim için gerekli anlama ve anlatma becerilerini elde etme işi.

Sosyal : Toplumsal.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Sözel anlak : Sözlü simge ve deyimlerin kullanılmasına dayanan, sorunları çözmekte gerekli olan dil yeteneği.

Sözel genelleme : Belirli bir sözcük karşısında belirli bir tepki yapmayı öğrenen deneğin, söyleniş ya da anlam açılarından benzerlik gösteren başka sözcükler karşısında da aynı tepkiyi göstermesi gerektiğini ileri süren ilke.

Sözel yöntem : Sağırlara, sesli konuşma ve konuşulanı dudak ve yüzden izleme yoluyla anadillerini öğretmeyi amaçlayan yöntem.

Sözel ile ilgili Cümleler

  • Kendinizi sözel olarak iyi ifade edebiliyor musunuz?
  • Sosyal medya gençlerin sözel iletişim becerilerini kısıtlıyor olabilir.

Diğer dillerde Sözel anlamı nedir?

İngilizce'de Sözel ne demek? : oral

Almanca'da Sözel : mündlich