Süslenmek nedir, Süslenmek ne demek

  • Süsleme işine konu olmak.
  • Kendini süslemek

"Süslenmek" ile ilgili cümle

  • "Her türlü çiçekle kırlar süslenmiş / Yeşil yaprak giyer dumanlı dağlar" - Âşık Veysel
  • "O gün yılbaşı olduğu için pek süslenmişti." - S. F. Abasıyanık

Süslenmek tanımı, anlamı:

Süslenme : Süslenmek işi.

Cumartesi kibarı gibi süslenmek : Özentili fakat zevksiz süslenmek.

Süsleme : Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb. Süslemek işi, bezeme, donama, tezyin. Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.

Süslemek : Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak. Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Yitirmek, elinden kaçırmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Geçmek, tamamlanmak. Sarhoş olmak. Uymak, tam gelmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Yaklaşmak, gelip çatmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Sürdürmek, yürütmek. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Yol açmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bulunmak. Herhangi bir durumda bulunmak.

 

Diğer dillerde Süslenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Süslenmek ne demek? : v. dress up, smarten up, prank oneself up, prank oneself out, prink, titivate, make one's toilet

Fransızca'da Süslenmek : se parer, s'orner, se faire élégant

Almanca'da Süslenmek : v. aufputzen: sich aufputzen, schönmachen

Rusça'da Süslenmek : v. драпироваться, прихорашиваться