Sağlık havuzu nedir, Sağlık havuzu ne demek

  • İçindeki suyun birtakım düzeneklerle titreştirildiği özel havuz, jakuzi

Sağlık havuzu tanımı, anlamı:

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Havuz : Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer.

Düzenek : Mekanizma.

Jakuzi : Sağlık havuzu.