Sadistlik nedir, Sadistlik ne demek

Sadistlik; bir ruh bilimi terimidir.

  • Sadist olma durumu.
  • Başkalarına acı çektirme yoluyla cinsel doyum sağlama biçiminde kendini gösteren bir sapıklık türü, elezerlik, sadizm

"Sadistlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İnsan yavrusunun sadistliğine ben orada tanık oldum." - R. Erduran

Bilimsel terim anlamı:

Başkalarına acı çektirme yoluyla cinsel doygunluk sağlama biçiminde kendini gösteren bir tür sapıklık.

İngilizce'de Sadistlik ne demek? Sadistlik ingilizcesi nedir?:

sadism

Sadistlik tanımı, anlamı:

Sadist : Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer. Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Çektirme : Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet. Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli veya yük taşıyan motorlu büyük kayık. Arabaların göbek bilyelerini çıkarmak için kullanılan araç. Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası. Çektiri. Çektirmek işi.

 

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Doyum : Bazı istekleri giderme, tatmin, orgazm. Eldekinden hoşnut olma durumu, doyma işi, yetinme, kanma, kanaat.

Sağlama : Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılmış olan kontrol işlemi, mizan. Sağlamak işi.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Sadistlik anlamı nedir?

İngilizce'de Sadistlik ne demek? : n. sadism

Almanca'da Sadistlik : Sadismus