Salik nedir, Salik ne demek

Salik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir yola giren, bir yolda giden

Salik ile ilgili Atasözü veya Deyim

salik olmak : bir yola girmek.

Salik anlamı, tanımı

Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih

Saliklamak : Silmek.

Bir yol : Bir kez, bir defa.

Giden : Çevre, etraf, taraf: Şu gidenlere kurt inmiş. Geçen: Giden ay. İçel ilinde, Çamlıyayla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Giren : Hafif bulutlu, sisli hava.

Gire : Pazar günü: Yarın gire. Pazar günü.

Yola : Gelenek, örf, âdet.

Gide : Koyunları kovalama ünlemi.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Salınımölçer anlamı nedir?

İngilizce'de Salınımölçer ne demek ? : oscilloscobe, oscillograph, cathode ray oscilloscope, cro