Salt değer nedir, Salt değer ne demek

Salt değer; bir matematik terimidir.

  • Bir cebirsel sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeri, mutlak değer

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Başka değerlerle karşılaştırılmamış, tek başına göz önüne alınan değer; artılığı ya da eksiliği göz önüne alınmamış değer.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir örgüdeki x öğesi için eküs (x,-x) öğesi. Simgesi : (…)Bir gerçek ya da karmaşık sayının başlangıç noktasına uzaklığı, Anlamdaş. ölçke I.

İngilizce'de Salt değer ne demek? Salt değer ingilizcesi nedir?:

absolute value

Salt değer kısaca anlamı, tanımı:

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Cebirsel : Cebirle ilgili.

İşaret : Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

Alınmak : Alma işi yapılmak. Uyarlanmak. Bir sözün, bir davranışın kendisine söylediğini veya yapıldığını sanarak incinmek, kırılmak. Elde edilmek.

Diğer dillerde Salt değer anlamı nedir?

İngilizce'de Salt değer ne demek? : absolute value